Zaproszenie na XII Sesję

 

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XII Sesję

która odbędzie się w dniu 25 września br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

 

Tematyka sesji obejmuje :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XI sesji z dnia 29.08.2019 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2019 rok

b. zmiany uchwały nr XXXVI/206/2017 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

c. wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Katowicach

5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

6. Wnioski, oświadczenia radnych.

7. Sprawy bieżące.

                                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                                        Henryk Buchta

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r.,poz.506 z późn.zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 91, poz.2369 z późn.zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 24.09.2019 r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Zdrowia,.. z dnia 22.07.br.

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i GG,. z dnia 23.07.br.

5. Spotkanie z przedstawicielami Firmy MASTER w sprawie gospodarki odpadami.

6. Wnioski do projektu budżetu na 2020 rok.

7. Zapoznanie się z projektami uchwał.

8. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.               

                                                                                                                                                    

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                     Henryk Buchta

Zaproszenie na XI Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XI Sesję

która odbędzie się w dniu 29 sierpnia br. o godz. 15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

 

Tematyka sesji obejmuje :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z IX sesji z dnia 25.06.2019 r.

4. Zatwierdzenie protokołu z X sesji z dnia 12.07.2019 r.

5. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmie Śląskim

b. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w Gminie Chełm Śląski

c. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

d. powołania zespołu do spraw wyboru ławników

6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

7. Wnioski, oświadczenia radnych.

8. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady

Henryk Buchta

 

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z2019r.,poz.506) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, które odbędzie się w dniu 23.07.2019 r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 24.06.2019 r.

3. Zapoznanie się z pracami związanymi z:

- rozbudową i przebudową budynku SP nr 1 z oddziałami Integracyjnymi w Chełmie Śląskim,

- termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Chełm Śląski.

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Zagórski

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.506) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 22.07.2019 r. o godz.15.30 w siedzibie GOSiR w Chełmie Śląskim, ul. Techników 4b.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 24.06.2019 r.

3. Spotkanie z kierownikiem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

- informacja na temat działalności oraz planów zagospodarowania Ośrodka.

4. Informacja na temat imprez organizowanych w okresie letnim.

5. Wizytacja obiektów sportowych i placów zabaw na terenie Gminy.

6. Zapoznanie się z projektami uchwał.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Marian Cisowski

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.