Obligacje komunalne

Wybór najkorzystniejszej oferty na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Chełm Śląski

Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Chełm Śląski

Zaproszenie wraz z załącznikami ( word)

Formularz oferty cenowej

Oświadczenie banku

Pytania i odpowiedzi zadane do " Zaproszenia do składania ofert na Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Chełm Śląski"

Pytania i odpowiedzi zadane do " Zaproszenia do składania ofert na Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Chełm Śląski" -- cz. II

Uchwała Nr XXXVII/224/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania i wykupu

Uchwała Nr XXXV/213/2013 Rady Gminy Chełm Śląski w sprawie budżetu gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XXXVII/220/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2014 rok

Uchwała Nr XXXVII/221/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2014 - 2030

Uchwała Nr 4100/II/33/2014 z dnia 23 stycznia 2014 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możłiwości sfinansowania deficytu w kwocie 6.236.561 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Chełm Śląski na 2014 rok

Uchwała Nr 4100/II/34/2014 z dnia 23 stycznia 2014 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Chełm Śląski wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Uchwała Nr 4100/II/89/2014 z dnia 14 maja 2014 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o mozliwości wykupu przez Gminę Chełm Śląski obligacji komunalnych na łączną kwotę 6.000.000 zł.

Uchwała Nr XXVII/161/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 04 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Chełm Śląski za 2012 rok

Roczne sparawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Uchwała Nr 4100/II/67/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chełm Śląski sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Uchwała Nr 4100/II/64/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chełm Śląski sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Uchwała Nr 4100/IV/79/201 z dnia 10 kwietnia 2012 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chełm Śląski sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Uchwała nr XII/69/2011 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XXVII/161/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 04 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Chełm Śląski za 2012 rok

Rb- 27s Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres 01.01-31.03.2014

Rb- 27s Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres 01.01-31.03.2014

Rb- 28s Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres 01.01-31.03.2014

Rb- 28s Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres 01.01-31.03.2014

Rb- NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie 01.01-31.03.2014

Rb- Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji II kwartał 2014

Rb - N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych rok 2014

Rb- 27s Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres 01.01-31.12.2013

Rb- 27s Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres 01.01-31.12.2013

Rb- 27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania  planu dochodów

Rb- 28s Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres 01.01-31.12.2013

Rb- 28s Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres 01.01-31.12.2013

Rb - PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych na koniec 2013

Rb- NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie 01.01-31.12.2013

Rb- Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb - N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych rok 2013

Rb- 27s Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres 01.01-31.12.2012

Rb- 27s Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres 01.01-31.12.2012

Rb- 28s Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres 01.01-31.12.2012

Rb- 28s Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres 01.01-31.12.2012

Rb- NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie 01.01-31.12.2012

Rb- Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb - PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych na koniec 2012

Rb - N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych rok 2012

Sprawozdanie nr 1/2013 Wójta Gminy Chełm Śląski z dnia 18 marca 2013r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Chełm Śląski za 2012 rok

Rb - PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych na koniec 2011

Rb - N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych rok 2011

Sprawozdanie nr 1/2012 Wójta Gminy Chełm Śląski z dnia 16 marca 2012r. w sprawie  wykonania budżetu Gminy Chełm Śląski za 2011 rok

 

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.