Zawiadomienie dot. opracowania dokumentacji urządzeniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

 

Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (tj. Dz. U. z 2024 r. poz.530) w dniach 2024.06.17 - 2024.08.15 w Urzędzie Gminy Chełm Śląski, w pokoju 103, w godzinach pracy urzędu, zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekt uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa z terenu Gminy.

Jednocześnie informuję, że:

1. zgodnie art. 21 ust. 5 ustawy o lasach w okresie 30 dni od daty wyłożenia pUPUL do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (liczy się data wpływu pisma). Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków;

2. dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego ze stanem na dzień 19.02.2024 r.;

3. wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego;

4. poza użytkami Ls, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych;

5. nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych Ls);

6. z uwagi na fakt, że UPUL jest jedynie dokumentem gospodarczym nie jest właściwe składanie uwag dotyczących Ewidencji Gruntów i Budynków takich jak: powierzchnia ewidencyjna, stan posiadania, adresy, klasyfikacja i inne;

7. dokumentacja urządzeniowa udostępniona jest również na stronie internetowej Gminy a wraz z nią instrukcje jej czytania.

 

UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASU dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych

Mapa

Instrukcja czytania dokumentów

Szablon do składania uwag

 

 

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.