Aktualności

Informacja Gminnej Spółki Komunalnej

wodomierz II kwartał

Informacja o braku wody

info brak wody

Informacja dotycząca rekrutacji do placówek oświatowych

Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących systemu edukacji tj.: ustawy Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2016 r. poz. 59) i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016r. poz. 60) oraz koniecznością podjęcia przez Radę Gminy Chełm Śląski do dnia 31 marca br. uchwały dotyczącej sieci szkół podstawowych (art. 210 - ustawa Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe) rekrutacja do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Chełm Śl. przeprowadzona będzie w kwietniu.

Szczegółowe informacje będą przekazane nie później niż do 15 kwietnia br.

(art. 204 - ustawa Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe).

Konkurs Plastyczno-Literacki "Fantastyczny Konkurs"

Serdecznie zapraszamy uczniów SP i gimnazjum do udziału w Gminnym Konkursie Plastyczno-Literackim "Fantastyczny Konkurs"!

 

GBP konkurs

 

Uczestnicy konkursu przygotowują do wyboru: 

a) pracę plastyczną - format prac od A4/A3, technika wykonania dowolna, np. rysunek, malarstwo, kolaż, grafika, forma przestrzenna,

b) pracę literacką - opowiadanie lub charakterystyka postaci (maksymalnie dwie strony A4, prace pisane odręcznie).


Prace mają charakter indywidualny. Wyklucza się prace zbiorowe.

Przy ocenie prac uwzględniane będzie przede wszystkim:
a) zrozumienie tematu,
b) pomysłowość i oryginalność wykonania lub napisania pracy,
c) staranność wykonania pracy.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę. Prace zgłoszone na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawionymi na innych konkursach. Zgłoszenie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. Prace swoich uczniów, zapakowane łącznie, do siedziby Organizatora, dostarcza szkoła w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2017 r. (czwartek).

Prace muszą być opatrzone następującymi danymi:
- imię i nazwisko uczestnika,
- klasa i wiek uczestnika,
- imię i nazwisko opiekuna,
- adres szkoły.

Finał konkursu odbędzie się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chełmie Śląskim, 3 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00, w ramach Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci. Podczas uroczystości zakończenia konkursu zostaną ogłoszone jego wyniki oraz wręczone nagrody. Wybrane prace plastyczne oraz literackie zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Regulamin konkursu

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.