Aktualności

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

W dniu 18 listopada 2022 r. obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, który został ustanowiony w 2008 roku przez Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób.

W dniach 18-24 listopada 2022 r. obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 2015 r.

Inicjatywy te są odpowiedzią na narastające zagrożenie związane ze zjawiskiem oporności drobnoustrojów na antybiotyki i mają na celu zwiększenie świadomości na temat globalnej oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) i zachęcenie ogółu społeczeństwa, pracowników ochrony zdrowia i decydentów do najlepszych praktyk, aby uniknąć dalszego pojawiania się i rozprzestrzeniania zakażeń lekoopornych. Przyczyny narastającej antybiotykooporności to przede wszystkim nadmierne i/lub niewłaściwe stosowanie antybiotyków w medycynie, weterynarii a także w wielu krajach w hodowli zwierzęcej.

Informacje dot. realizacji kampanii znajdują się na stronie internetowej „Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków” http://antybiotyki.edu.pl/edwa/info-materialy-graficzne.php

dl-antybiotyki-ok-przerwa-send - Ulotka EDWA WAAW 20211

dl-antybiotyki-ok-przerwa-send - Ulotka EDWA WAAW 20212

 

Zmiana objazdu trasy autobusu M108 od 19.11.2022r.

Zmiana objazdu trasy autobusu M108 od 19.11.2022r.

Zmiana trasy autobusu linii M 108

Z dniem 09.11.2022 ze względu na remont drogi wojewódzkiej DW 934 została wprowadzona zmiana trasy autobusu linii M 108.

Informacja o wprowadzeniu zmiany wpłynęła do tutejszego urzędu w dniu 08.11.2022 w godzinach popołudniowych.

Zmiana spowodowała całkowite odcięcie mieszkańców Kopciowic od komunikacji zbiorowej w kierunku Tychów.

Ze względu na zaistniałą sytuację Gmina Chełm Śląski podjęła działania by w trybie pilnym została wprowadzona zmiany trasy autobusu linii M 108.

Zaproponowana została następująca trasa :

jadąc od Imielina w kierunku Tychów autobus może jechać ulicami

Chełmska

Techników

Stacyjna

Śląska

Chełmska

Zakole

Miodowa

Chełmska

Śląska

następnie Odrodzenia i dalej w kierunku Lędzin obsługując przystanki zlokalizowane na całej tej trasie przejazdu. Trasa powrotna może odbywać się w odwrotnej kolejności.

O wprowadzonych zmianach zostaną Państwo poinformowani w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi od Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach.

Z informacji uzyskanej drogą telefoniczną od wykonawcy tj. firmy STRABAG utrudnienia mogą obejmować okres od 4-6 miesięcy.

Informacja dotycząca linii autobusowej M 108

Informacja nt. zakupu preferencyjnego paliwa stałego.

Informacja nt. zakupu preferencyjnego paliwa stałego.

W związku z wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27.10.2022 opublikowanej w Dzienniku Ustaw 2022 poz. 2236 z dnia 02.11.2022 informuję że Gmina Chełm Śląski mając na uwadze zapis art 34 przedmiotowej ustawy przystąpiła do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych które są do tego uprawnione .

Osoby uprawnione będą mogły nabyć paliwo stałe w następujących ilościach i terminach :

w okresie do 31.12.2022 - 1,5 tony paliwa stałego

w okresie do 30.04.2023 - 1,5 tony paliwa stałego

Cena 1 tony paliwa stałego nie będzie wyższa niż 2.000,00 złotych brutto (dwa tysiące złotych 00/100) do tej ceny nie wlicza się kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania do gospodarstwa domowego .

Zgodnie z zapisem art. 8.ust.1 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych do dokonania zakupu jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym , która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego ,o którym mowa w art 2 ust 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (Dz.U. poz 1692 i 1967) ; oraz złoży oświadczenie że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny , nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art 8 ust 2 ustawy , o czym stanowi zapis art 10 ust 1 ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art 233 §6 Kodeksu karnego ).

Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Chełm Śląski w zakładce aktualności jak również na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim .

Wnioski są również do pobrania osobiście w Gminnym Ośrodki Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim przy ulicy Techników 18 gdzie po wypełnieniu będzie je można złożyć celem rozpatrzenia.

Z uwagi na krótki termin ewentualnej realizacji dostaw wnioski należy składać niezwłocznie.

wniosek o zakup węgla - wzór 1.0

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.