Aktualności

Zaproszenie na spotkanie autorskie

Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie z Moniką A. Oleksą, autorką książek: "Niebo w kruszonce", "Samotność ma twoje imię","Ciemna strona miłości", "Miłość w kasztanie zaklęta". Spotkanie odbędzie się 28 marca 2017 r. o godzinie 17:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chełmie Śląskim przy ul. Techników 18.

spotkanie autorskie3

Zaproszenie Wójta Gminy

Wójt Gminy Chełm Śląski

Stanisław Jagoda

zaprasza rodziców uczniów

Szkoły Podstawowej nr 2 oraz wszystkich zainteresowanych

na spotkanie w dniu 13 lutego 2017r. o godzinie 17.00

w Szkole Podstawowej nr 2

ul. Kolberga 1

w sprawie projektu sieci szkół

w Chełmie Śląskim,

w związku z koniecznością dostosowania

od 1 września 2017r struktury placówek do nowego ustroju szkolnego.

Bezpłatna komunikacja miejska na czas smogu dla kierowców

W związku z prognozowanym wysokim stężeniem pyłu zawieszonego, komunikacja publiczna KZK GOP w dniu 02.02.2017 r. (czwartek) będzie bezpłatna dla posiadaczy samochodów, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

Na wczorajszym (31 stycznia) posiedzeniu Zarządu KZK GOP zostały uzgodnione zasady wprowadzania bezpłatnej komunikacji publicznej w czasie smogu. Rozwiązanie umożliwi osobom posiadającym dowód rejestracyjny swojego samochodu osobowego podróżowanie środkami komunikacji zbiorowej KZK GOP bezpłatnie w dniach, w których wystąpi wysoki poziom pyłu zawieszonego pm10.

Podstawą do podjęcia decyzji o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji miejskiej dla kierowców będzie ocena jakości powietrza i prognozowana jakość powietrza na najbliższą dobę i weekend. Stan powietrza na terenie aglomeracji będzie monitorowany bezpośrednio ze strony internetowej Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Katowicach. Decyzja będzie podejmowana w formie zarządzenia przez Przewodniczącego Zarządzu, Romana Urbańczyka. Każdorazowa informacja o podjęciu decyzji będzie ogłaszana na łamach naszej strony internetowej - kzkgop.com.pl.

W okresie największego smogu wszyscy właściciele samochodów będą mogli podróżować komunikacją miejską bez biletu na podstawie dowodu osobistego i dowodu rejestracyjnego, w którym są wpisani jako właściciel lub współwłaściciel pojazdu.

Zdajemy sobie sprawę, że jest to niewielki krok w walce ze smogiem. Według wskazań WIOŚ w Katowicach (marzec 2016) w 55% wpływ na złą jakość powietrza ma emisja z kominów indywidualnych, natomiast około 35% emisji pochodzi łącznie z przemysłu i transportu. W okresie zimowym udział samochodów osobowych wynosi około 10%. Liczymy jednak, że nasze działanie będzie jedną z wielu cegiełek, dzięki którym uda się zredukować w jak największym stopniu poziom pyłu zawieszonego.

Adres online: http://www.kzkgop.com.pl/informacje/p-1-bezplatna-komunikacja-miejska-na-czas-smogu-dla-kierowcow.html

Uwaga przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2016r. poz 487/ przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani zostali do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz do wniesienia na rachunek gminy opłaty za korzystanie z zezwoleń w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do dnia 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego. W myśl art. 18 ust. 12 pkt 5 w/w ustawy nie złożenie oświadczenia o którym mowa w art. 11 ust. 4 lub nie dokonanie opłaty w wysokości określonej w art. 11 ust. 2 i 5 w terminach o których mowa w art. 11 ust.7 skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

Zgodnie z art. 18 ust.13 przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w art.18 ust.12 pkt.5, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Formalności dotyczących naliczenia opłaty należy dokonać w Referacie Spraw Społecznych i Organizacyjnych - parter pokój nr 104 w godzinach pracy Urzędu Gminy. Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu  32 225 75 03 wew. 29.

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.