Aktualności

Jesień Organowa w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim

plakat.J.O.2017 r

plakat.pdf

Zaproszenie na XVI Bieg Trzeźwości

Wójt Gminy Chełm Śląski
zaprasza na
XVI BIEG TRZEŹWOŚCI

organizowany w dniu 09.09.2017r. przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim, ul. Kolberga 1


godz. 10.00 - biegi przedszkolaków ( dł. trasy 60m )
godz. 10.30 - biegi uczniów kl. I – III szkół podstawowych ( dł. trasy 100 m)
godz. 11.00 - biegi uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych ( dł. trasy 500 m )
godz. 12.00 - BIEG GŁÓWNY (dł.trasy 3,5 km )


Trasa biegu : start : ul. Kolberga ( sprzed Szkoły Podstawowej nr 2 ),
dalej : ul. Orkana, Wiosenna, Stacyjna, Kolberga, Orkana, Wiosenna, Stacyjna
meta : ul. Kolberga ( przy Szkole Podstawowej nr 2).


Kategorie biegu :

Gimnazjaliści – Dziewczęta , Chłopcy
Kobiety do 35 lat
Kobiety powyżej 35 lat
Mężczyźni do 35 lat
Mężczyźni powyżej 35 lat


Zapisy uczestników w/w biegów w dniu biegu od godz. 9:00 w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim.
Po Biegu Głównym zapraszamy na rozdanie nagród dla zwycięzców w/w biegów.
Szczegółowe informacje dot. organizacji Biegu Trzeźwości udzielane są w Urzędzie Gminy Chełm Śląski (pok.105 ) tel. 225-75-04 wew. 22


Każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.

  • osoby do ukończenia 18 r.ż oświadczenie od rodziców, powyżej 18 r.ż oświadczenie osobiście.
  • oświadczenia dostępne są na stronie internetowej, w Urzędzie Gminy, u nauczycieli w-f oraz w dniu biegu.

Do pobrania:

Oświadczenie o zdolności do udziału w biegu

Oświadczenie o zdolności do udziału w biegu - dzieci

Regulamin/Zabezpieczenie trasy

 

Informacja Urzędu Statystycznego w Katowicach

BADANIE PLONÓW ZBÓŻ ORAZ RZEPAKU I RZEPIKU

badania ankietowe w rolnictwie R-r-zb

Rządowy program pomocy uczniom w 2017r. „Wyprawka szkolna”

Rządowy program pomocy uczniom w 2017r. „Wyprawka szkolna”.

Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego, objęci są uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej. (Uwaga: programem objęci są uczniowie wybranych klas np. w szkole podstawowej kl. II i III).

Szczegóły programu są zamieszczone na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej https://men.gov.pl w zakładce „finansowanie edukacji”

Rodzice uczniów, prawni opiekunowie, rodzice zastępczy i osoby prowadzące rodzinny dom dziecka oraz nauczyciele, pracownicy socjalni (za zgoda rodziców lub prawnych opiekunów) mogą składać wnioski do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018.

W naszej Gminie, wnioski do dyrektorów szkół, można składać do 12 września 2017r.

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.