Urząd- co i gdzie załatwić

REFERAT GOSPODARKI GMINNEJ

Dodatki mieszkaniowe, przydział mieszkań

 

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu

Odpady komunalne

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opóżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Usuwanie drzew i krzewów

Hodowla psa rasy agresywnej

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Numeracja Nieruchomości

Decyzja o warunkach zabudowy

Plan zagospodarowania przestrzennego

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót w pasie drogowym

Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Zajęcie pasa drogowego w celu ustawienia tablicy reklamowej

Budowa i przebudowa zjazdów dróg gminnych

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w studium uwarunkowań

Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

REFERAT FINANSOWO BUDŻETOWY

Podatki, opłaty, deklaracje

REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH I ORGANIZACYJNYCH

Meldowanie i wymeldowywanie na pobyt stały i czasowy

Dowody osobiste

Śluby, urodzenia, zgony – Urząd Stanu Cywilnego

Działalność gospodarcza

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Sprawy wojskowe

Stypendia sportowe

Sprawy oświatowe

 

 

 

 

 

 

 

 

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.