Informacja dotycząca realizacji programu „Rodzina 500 plus”

Informacja dotycząca realizacji programu „Rodzina 500 plus”

Jednostką odpowiedzialną za realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” dla mieszkańców Gminy Chełm Śląski będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim. Program „Rodzina 500 plus” wchodzi w życie od 01.04.2016 r. W ramach tego programu rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko do 18 roku życia niezależnie od dochodu.

Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają świadczenie również na pierwsze lub jedyne dziecko do 18 roku życia.

Kwota świadczenia wychowawczego wynosi 500 zł netto. Kwota ta jest zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

Wypełniony wniosek o świadczenie można składać od 01.04.2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  ul. Techników 25, tel. 32 2257695, w poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30, wtorek  od 7.30 do 17.00, piątek od 7.30 do 14.00 oraz drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego przy użyciu tzw. profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim informuje, iż w Dziale Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim przy ul. Techników 25 oraz w sekretariacie Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim przy ul. Konarskiego 2 można pobierać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

W przypadku złożenia wniosku w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. w kwietniu, maju lub czerwcu 2016 r. świadczenie wychowawcze zostanie przyznane z nadpłatą od dnia 01.04.2016 r. do 30.09.2017 r. Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego dla wniosków złożonych w powyższych terminach nastąpi w ciągu trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku. Po upływie tego terminu świadczenie będzie przyznawane i wypłacane od miesiąca w którym rodzice złożą wniosek.

Załącznik Nr 1 - Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie członka rodziny o dochodach

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego..

Załącznik Nr 5 i 6 - Oświadczenia GOPS

Informacje GOPS

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.