Napisano 20/04/2017, 08:52
zawiadomienie-24-04-17Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r. ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2003r. Nr 91, poz.2369 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds....
Napisano 13/04/2017, 14:27
informacja-dotyczaca-rekrutacji-do-przedszkoliZarządzenie Nr 3.3.2017 Wójta Gminy Chełm Śląski z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełm Śląski, na rok szkolny 2017/2018 Uchwała NR...
Napisano 13/04/2017, 14:18
informacja-dotyczaca-rekrutacji-do-klas-pierwszych-szkol-podstawowychZarządzenie nr 3.4.2017 Wójta Gminy Chełm Śląski z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klasy pierwszej szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełm Śląski, na rok szkolny...
Napisano 13/04/2017, 09:12
konsultacje-spoleczne-komunikat W dniach od 14 do 27 kwietnia 2017r na terenie Gminy Chełm Śląski przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Chełm Śląski, w sprawie wejścia Gminy Chełm Śląski w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z...
Napisano 13/04/2017, 08:47
najstarszy-strazak-w-gminieJan Synowiec skończył 90 lat. Z tej okazji dostojnego solenizanta odwiedził wójt Stanisław Jagoda i kierownik USC Czesław Jochemczyk, by złożyć życzenia i przekazać – tradycyjnie - urodzinowy kosz pełen słodkich wiktuałów spożywczych. Solenizant urodził się 7 kwietnia 1927 roku w Chełmie, był górnikiem...
Napisano 13/04/2017, 08:32
clemens-pro-cultura-ad-2016-dla-gminnej-orkiestry-detejPodczas uroczystej części sesji Rady Powiatu, zorganizowanej 23 marca w sali lędzińskiego Piasta Gminna Orkiestra Dęta z Chełmu Śląskiego pod dyrekcją Michała Urbańczyka odebrała nagrodę Clemens Pro Cultura – za upowszechnianie kultury , natomiast Grzegorz Sztoler, mieszkaniec Międzyrzecza, odebrał...
Napisano 07/04/2017, 10:47
uwaga-ptasia-grypaRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
Napisano 31/03/2017, 13:50
informacja-o-braku-wody-03-04-2017
Napisano 31/03/2017, 11:52
informacja-urzedu-statystycznego-w-katowicach-zawiadomienie-o-ankietarzeAktualne badania ankietowe: - Europejskie badanie warunków życia ludniści - Uczestnictwo w podróżach krajowych i zagranicznych - Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych      
Napisano 31/03/2017, 10:29
dofinansowanie-budowy-przydomowych-oczyszczalni-sciekowInformacja dot. dofinansowania kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełm Śląski Zarządzenie nr 4.16.2017 Wójta Gminy Chełm Śląski z dnia 28.03.2017r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentów Zarządzenie nr 2.4.2017 Wójta Gminy Chełm Śląski z dnia 28.03.2-17r. w sprawie...
Napisano 29/03/2017, 14:49
kampania-stop-pozarom-trawKampania "Stop pożarom traw"
Napisano 23/03/2017, 12:05
zaproszenie-na-xxviii-sesjeRada Gminy Chełm Śląski zaprasza mieszkańców na XXVIII sesję która odbędzie się w dniu 30 marca br. o godz.15.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2. Tematyka sesji obejmuje: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Zatwierdzenie...
Napisano 21/03/2017, 13:33
zawiadomienie-2-2017Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, które odbędzie się w dniu 28.03.2016r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy. Tematyka posiedzenia : 1. Przyjęcie porządku obrad. 2....
 

Więcej aktualności tutaj

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.