Aktualności

Bezpłatna komunikacja miejska na czas smogu dla kierowców

W związku z prognozowanym wysokim stężeniem pyłu zawieszonego, komunikacja publiczna KZK GOP w dniu 02.02.2017 r. (czwartek) będzie bezpłatna dla posiadaczy samochodów, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

Na wczorajszym (31 stycznia) posiedzeniu Zarządu KZK GOP zostały uzgodnione zasady wprowadzania bezpłatnej komunikacji publicznej w czasie smogu. Rozwiązanie umożliwi osobom posiadającym dowód rejestracyjny swojego samochodu osobowego podróżowanie środkami komunikacji zbiorowej KZK GOP bezpłatnie w dniach, w których wystąpi wysoki poziom pyłu zawieszonego pm10.

Podstawą do podjęcia decyzji o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji miejskiej dla kierowców będzie ocena jakości powietrza i prognozowana jakość powietrza na najbliższą dobę i weekend. Stan powietrza na terenie aglomeracji będzie monitorowany bezpośrednio ze strony internetowej Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Katowicach. Decyzja będzie podejmowana w formie zarządzenia przez Przewodniczącego Zarządzu, Romana Urbańczyka. Każdorazowa informacja o podjęciu decyzji będzie ogłaszana na łamach naszej strony internetowej - kzkgop.com.pl.

W okresie największego smogu wszyscy właściciele samochodów będą mogli podróżować komunikacją miejską bez biletu na podstawie dowodu osobistego i dowodu rejestracyjnego, w którym są wpisani jako właściciel lub współwłaściciel pojazdu.

Zdajemy sobie sprawę, że jest to niewielki krok w walce ze smogiem. Według wskazań WIOŚ w Katowicach (marzec 2016) w 55% wpływ na złą jakość powietrza ma emisja z kominów indywidualnych, natomiast około 35% emisji pochodzi łącznie z przemysłu i transportu. W okresie zimowym udział samochodów osobowych wynosi około 10%. Liczymy jednak, że nasze działanie będzie jedną z wielu cegiełek, dzięki którym uda się zredukować w jak największym stopniu poziom pyłu zawieszonego.

Adres online: http://www.kzkgop.com.pl/informacje/p-1-bezplatna-komunikacja-miejska-na-czas-smogu-dla-kierowcow.html

Uwaga przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2016r. poz 487/ przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani zostali do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz do wniesienia na rachunek gminy opłaty za korzystanie z zezwoleń w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do dnia 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego. W myśl art. 18 ust. 12 pkt 5 w/w ustawy nie złożenie oświadczenia o którym mowa w art. 11 ust. 4 lub nie dokonanie opłaty w wysokości określonej w art. 11 ust. 2 i 5 w terminach o których mowa w art. 11 ust.7 skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

Zgodnie z art. 18 ust.13 przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w art.18 ust.12 pkt.5, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Formalności dotyczących naliczenia opłaty należy dokonać w Referacie Spraw Społecznych i Organizacyjnych - parter pokój nr 104 w godzinach pracy Urzędu Gminy. Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu  32 225 75 03 wew. 29.

Informacja dla przedsiębiorców

KOMUNIKAT CEIDG

Informacja dla hodowców drobiu

Informacja dla hodowców drobiu

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.