Zawiadomienie

 

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019.506 z późn.zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu  i Gospodarki Gminnej, które odbędzie się w dniu 25.02.2020 r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim, ul. Konarskiego 2.                                                  

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 28.01.2020 r.

3. Informacja Wójta Gminy na temat założeń do opracowania dokumentacji  technicznej ulic: Orkana, Wiosennej, Śląskiej bocznej, Kolberga, Wrzosowej, Dożynkowej.

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

                                                                             Przewodniczący Komisji

           Krzysztof Zagórski

Zawiadomienie

   Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019.506 z późn.zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień  24.02.2020 r. o godz.15.30 w siedzibie GOPS, w Chełmie Śląskim, ul. Techników 18.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 27.01.2020 r.

3. Spotkanie z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim i omówienie zagadnień dotyczących:

- zakresu działalności w zakresie świadczeń dla mieszkańców Gminy;

- organizacji personalnej Ośrodka i kosztów utrzymania.

4. Informacja Wójta Gminy nt. obchodów 25 lecia Gminy Chełm Śląski.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

  

                                                  

                                                                    Przewodniczący Komisji

                                                                                          Marian Cisowski

Zaproszenie na XVI Sesję

 

 

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XVI Sesję

która odbędzie się w dniu 29 stycznia br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

 

Tematyka sesji obejmuje :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XV sesji z dnia 18.12.2019 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2020 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2020-2027

c. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych

d. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Chełm Śląski na 2020 rok

5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

6. Wnioski, oświadczenia radnych.

7. Sprawy bieżące.

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Henryk Buchta

                                                                                          

Zawiadomienie

 

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019.506 z późn.zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu  i Gospodarki Gminnej, które odbędzie się w dniu 28.01.2020 r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim, ul. Konarskiego 2.                                                  

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 17.12.2019 r.

3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2019.

4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 r.

5. Informacja Wójta Gminy nt. realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie.

6. Zapoznanie się z projektami uchwał.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                                                 Krzysztof Zagórski

Zawiadomienie

   Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019.506 z późn.zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 27.01.2020r. o godz.15.30 w sali narad Urzędu Gminy,ul. Konarskiego 2.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 17.12.2019 r.

3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2019.

4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 rok.

5. Informacja nt. zajęć dla dzieci i młodzieży zorganizowanych podczas ferii zimowych.

6. Zapoznanie się z projektami uchwał.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

  

                                                                                          Przewodniczący Komisji

                                                                                                   Marian Cisowski

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.