Aktualności

KOMARY

Ze względu na zwiększoną ilość komarów jakie w ostatnim czasie dokuczają nie tylko naszem mieszkańcom, w dniach 27-29 lipca został wykonany oprysk w celu zniszczenia larw komarów.

Drugi oprysk będzie wykonany do końca sierpnia 2020r.

Zostały opryskane głównie cieki wodne na terenie naszej gminy co pozwoli na znaczne ograniczenie ilości osobników dorosłych komarów.

Zabieg wykonała firma: Specjalistyczny Zakład Dezynfekcja, Deratyzacja z siedzibą w Świnoujściu, która prowadzi takie zabiegi również w sąsiednich gminach.

Do oprysku jest używany środek posiadający stosowne dopuszczenia do użycia i jest wpisany do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Tour de Pologne: ZTM uprzedza o licznych zmianach w komunikacji miejskiej

Zarząd Transportu Metropolitalnego zapewni komunikację miejską pasażerom, których linie autobusowe i tramwajowe pokryją się 5 i 6 sierpnia z trasą wyścigu Tour de Pologne.

Informacja Zarządu Transportu Metropolitalnego

 

tdp.pl 3

https://www.tourdepologne.pl/

ARiMR: 300 tys. zł na odtworzenie potencjału gospodarstwa

logo ARiMR niebieskie

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mają czas do 31 sierpnia 2020 r., by złożyć wnioski i skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach PROW na lata 2014-2020.

O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Dotacje są dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich. Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej oraz straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę.

Natomiast w przypadku wstąpienia afrykańskiego pomoru świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji stanowiły one co najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu tego gospodarza.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką można otrzymać, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wówczas wysokość pomocy pomniejsza się o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu jego ubezpieczenia. Ponadto, jeżeli rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw, a będzie ubiegał się o pomoc na odtworzenie plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, wówczas kwotę pomocy na odtworzenie tego składnika pomniejsza się o połowę.

Dotację na pokrycie strat spowodowanych klęskami żywiołowymi można przeznaczyć na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, np. na odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych.

Z kolei rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF, dotację może otrzymać na inwestycje, które nie są związane z produkcją świń.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

Więcej informacji: na portalu internetowym - www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Chełmskie organy dostępne do zwiedzania

 
 
      Zachęcamy wszystkich chętnych do odwiedzenia kościoła parafialnego pw. Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śl.
i uczestnictwa w ciekawej prezentacji organów. Pan Rafał Kozubek - na co dzień pełniący m. in. funkcję organisty, przybliży historię, etapy budowy oraz brzmienie organów piszczałkowych. Uczestnikom zostaną zaprezentowane barwy poszczególnych głosów, a także system działania instrumentu. Ponadto każdy będzie mógł wejść do wnętrza organów, czyli tzw. szafy organowej, która na co dzień jest zamknięta. To niepowtarzalna okazja, by z bliska zobaczyć poszczególne elementy tworzące zespół brzmieniowy. Dla chętnych przewidziana jest także możliwość zagrania na organach.

Czas trwania prezentacji: ok. 45 min

 Organy - królem instrumentów

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.