Aktualności

Uwaga ! Zmiany w organizacji ruchu na drogach w gminie Chełm Śląski

 

Zakończone zostały prace związane z wprowadzeniem nowego kompleksowego Projektu docelowej organizacji ruchu drogowego dla Gminy Chełm Śląski. Projekt ten składał się z szeregu Projektów Docelowej Organizacji Ruchu dla poszczególnych dróg gminnych i dróg wewnętrznych znajdujących się na terenie naszej gminy. Niektóre z dróg nie spełniały standardów jezdni dwukierunkowych. Projekty zostały zatwierdzone przez organy sprawujące nadzór nad zarządzaniem ruchem i były wprowadzone do realizacji od I-szego półrocza 2018r .W miesiącu październiku 2020r zakończony zostanie ich ostatni etap .

Z dniem 1-go października 2020r wprowadzony zostanie na ulicy Wiosennej ruch jednokierunkowy, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Techników do skrzyżowania z ulicą Orkana .

Wraz ze zmianą organizacji ruchu zmieniono także większość istniejących znaków drogowych na nowe. Wszystkie znaki spełniają obowiązujące w tym zakresie normy i wykonane są na folii odblaskowej II generacji. Podjęte działania z pewnością poprawią bezpieczeństwo użytkowników dróg.

 

 

Zdalna Szkoła+ w Chełmie Śląskim

Gmina Chełm Śląski przystąpiła do II edycji programu grantowego Zdalna Szkoła +, w którym pozyskano 45 000 zł na zakup sprzętu komputerowego. 15 laptopów zostanie niezwłocznie przekazane do szkół podstawowych. W przypadku konieczności organizacji zdalnego nauczania, laptopy trafią do uczniów z rodzin wielodzietnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Od 1 września będą wykorzystywane na zajęciach lekcyjnych w szkołach.

 

zdalna szkoła 1

Projekt Zdalna Szkoła

Informacja o braku wody

I N F O R M A C J A

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że w dniu 28.08.2020 r. (piątek) w związku z pracami na sieci wodociągowej w godz. od 8:00 do 15:00  nastąpi  przerwa w dostawie wody na ul. Techników (od ul. Kolberga do ul. Wiosennej) oraz ul. Kolberga (od ul. Techników do „Stawów Pacwowych”).
Za powstałe niedogodności przepraszamy.

    Prezes Zarządu Spółki

   Piotr Szpitalny

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.