Aktualności

Zbiórka odpadów wielogabarytowych sprzed posesji

wielkiegabaryty

KONKURS NA ILUSTRACJĘ DO KALENDARZA GMINNEGO

 

Tradycyjnie, co roku w naszej Gminie, wydawany jest kalendarz ścienny. Na planszach poszczególnych miesięcy przedstawiane są ciekawe miejsca naszej miejscowości. W kalendarzu na 2021 rok znajdą się prace plastyczne dzieci i młodzieży, którzy zgłoszą się do udziału w konkursie ogłoszonym przez Wójta Gminy Stanisława Jagodę.

 

Z okazji 25- lecia Odrodzonej Samorządności Gminy Chełm Śląski

 Wójt Gminy Chełm Śląski

 Ogłasza konkurs plastyczny na

 ilustrację do kalendarza gminnego na 2021 rok

 pt. „ Chełm Śląski – moja Gmina”

 

25 lat

 

Cele konkursu:

Budowanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych

Rozwijanie zainteresowania dzieci i młodzieży historią, kulturą i krajobrazem gminy
w której mieszkają

Pobudzanie kreatywności oraz rozwijanie uzdolnień plastycznych uczestników
konkursu

Prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży

Tematyka konkursu:

Tematyka Konkursu winna koncentrować się wokół hasła: „Chełm Śląski – moja Gmina”. Prace plastyczne powinny przedstawiać ciekawe miejsca, budowle, budynki, pejzaże itp. charakterystyczne dla Chełmu Śląskiego.

 1. Warunki konkursu

 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież z terenu naszej gminy.

 2. Wykonanie przez ucznia jednej  pracy  w dowolnie wybranej technice.
 3. Wymiary prac: kartka o formacie A4.
 4. Dołączenie do pracy zaklejonej koperty z kartą zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz zgodą na udział w konkursie (w przypadku dzieci i młodzieży poniżej 18 tego roku życia – załącznik nr 2 do regulaminu). Na kopercie i na odwrocie pracy należy umieścić godło (znaczek, symbol - aby komisja mogła przyporządkować kopertę do pracy).
 5. Prace należy dostarczyć do szkół, przedszkola lub do Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy w Chełmie Śl. ul. Konarskiego 2, do dnia 7 października 2020r. Prace niezgodne z regulaminem i dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Kategorie wiekowe:

- przedszkolaki

- uczniowie szkół podstawowych – kl. I-IV

- uczniowie szkół podstawowych – kl. VI - VIII

- uczniowie szkół ponadpodstawowych

 1. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

 1. Komisja konkursowa dokona wyboru najlepszych prac. I, II, III miejsce w czterech kategoriach wiekowych oraz wyróżnienia z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 • umiejętność doboru tematu,

 • oryginalność

 • jakość wykonania

 1. Dla zdobywców I, II i III miejsca oraz wyróżnień, w każdej grupie wiekowej przewidziano ciekawe nagrody.

 2. Komisja wybierze najciekawsze prace plastyczne do publikacji kalendarza gminnego na 2021r.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 4. Zgłoszenie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Organizatora prac w publikacjach i materiałach promocyjnych gminy a także wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych.

 

Pliki do pobrania:

zał. 1- karta zgłoszenia

zał. 2 - zgoda rodziców/opiekunów

Informacja o braku wody

brak wody 11.09.2020

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.