Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski (uchwała RG w Chełmie Śląskim Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy - GKM , Budżetu , Zdrowia i Oświaty , które odbędzie się wdniu 29.10.2013r.   o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje :

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia Komisji GKM i BUDŻETU z dnia 17.09.br.

  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Zdrowia …. z dnia 19.09.br.

  4. Spotkanie z przedstawicielami KWK „Piast” i „Ziemowit” w sprawach:

- aktualnie prowadzonej eksploatacji na terenie gminy,

- planów ruchu zakładów górniczych na lata 2014-2016,

- usuwania skutków eksploatacji górniczych na terenie gminy w roku 2013 oraz wysokości nakładów finansowych przeznaczonych na  ten cel,

- odwodnienie niecek eksploatacyjnych, konserwacja rowów na terenie gminy.

5. Opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

                                                                        Przewodniczący Rady

                                                           Kazimierz Plewnia

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.