Zaproszenie na XXXII-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXXII-ą sesję

która odbędzie się w dniu 30 września br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXIX-ej sesji z dnia 23.07.2013r.

4. Zatwierdzenie protokołu z XXX -ej sesji z dnia 27.08.2013r.

5. Zatwierdzenie protokołu z XXXI-ej sesji z dnia 10.09.2013r.

6. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2013 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2013-2025

c. określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

d. nadania nazwy ulicy ( Spacerowa )

e. nadania nazwy ulicy ( Słoneczna )

f. zawarcia porozumienia komunalnego

g. wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Chełm Śląski

h. określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Chełm Śląski

i. przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku

j. przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Sośnicowice oraz zmiany Statutu Związku

7. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                  Kazimierz Plewnia

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.