Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2024.609 ze zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, w dniu 02.07.2024 r. o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Spotkanie z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury, Kierownikiem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz przedstawicielem Fundacji Happy Life Family w celu zapoznania się z:

- planem organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży opartego na porozumieniu między wspomnianą Fundacją a GOK i GOSiR,

- organizacją stałych form działalności w GOK,

- propozycjami w zakresie poprawy organizacji i funkcjonowania pracy GOK,

- nowymi propozycjami aktywności dla mieszkańców w GOK,

- planem pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

3. Zapoznanie się z projektami uchwał.

4. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Adrian Brzenk

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.