Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Chełm Śląski

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Chełm Śląski

Zmiana terminów płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiana terminów płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

od 01 kwietnia 2017 r.

     Urząd Gminy Chełm Śląski informuje, iż zgodnie z uchwałą Nr XXV/157/2017 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z dołu, bez wezwania, za każdy miesiąc kalendarzowy, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca w którym powstało zobowiązanie do uiszczania opłaty.

    Roczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna być wnoszona przez właściciela nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku z góry, w terminie do 30 czerwca każdego roku.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonać przelewem na indywidualny rachunek bankowy, rachunek bankowy Gminy Chełm Śląski albo gotówką w drodze inkasa.

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.