ECO HARMONOGRAM

EKOHARMONOGRAM INFORMACJA

plakat EcoHARMONOGRAM

Informacja

Urząd Gminy Chełm Śląski informuje iż:

a) odpady komunalne z terenu Gminy Chełm Śląski odbiera firma wyłoniona w drodze przetargu tj. konsorcjum:

  • Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. ul. Stadionowa 11, 41-400 Mysłowice;

  • „Master” – Odpady i Energia Sp. z o. o. ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy ( Lider konsorcjum).

b) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Chełmie Śląskim przy ul. Techników ( teren byłej oczyszczalni ścieków) prowadzi firma wyłoniona w przetargu tj. „Master” – Odpady i Energia Sp. z o. o. ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy

PSZOK jest czynny 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 17.00 i w soboty od godziny 9.00 do godziny 13.00. Wyposażenie PSZOKU w pojemniki i kontenery, oraz obsługę, zapewnia przedsiębiorca w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Więcej informacji dotyczących szczegółów funkcjonowania gospodarki odpadami w naszej gminie można znaleźć w biuletynie informacji publicznej w zakładce gospodarka odpadami oraz na głównej stronie urzędu gminy w zakładce gospodarka odpadami.

Informacja PSZOK 2016

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

(PSZOK)


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Gminy Chełm Śląski w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.
PSZOK mieści się przy ul. Techników ( teren byłej oczyszczalni ścieków)


PSZOK jest czynny
od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00
w soboty od 9:00 do 13:00


Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą przekazywać bezpłatnie dodatkowo zebrane w sposób selektywny odpady komunalne , w tym:
1) zielone i biodegradowalne – rozdrobnione, w ilości 6 worków o pojemności 120 l z posesji na miesiąc (w miesiącach od kwietnia do listopada). Opłata za odbiór dodatkowego worka, o pojemności 120 l odpadów biodegradowalnych dostarczanych na PSZOK- 12 zł ( usługa może być zrealizowana po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania na powyższą uslugę w Urzędzie Gminy Chełm Śląski oraz po dokonaniu wpłaty na rachunek Urzędu Gminy.
2) papier i tekturę,
3) tworzywa sztuczne,
4) metale, opakowania metalowe,
5) szkło,
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
7) meble i inne wielkogabarytowe,
8) zużyte baterie i akumulatory z wyłączeniem samochodowych,
9) zużyte opony w ilości 4 szt z posesji na rok ( z wyjątkiem samochodów ciężarowych i ciągników)
10) zużyte opony z ciągników oraz z samochodów ciężarowych - odpłatnie 30 zł za 1 szt. ( usługa może być zrealizowana po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania na powyższą uslugę w Urzędzie Gminy Chełm Śląski oraz po dokonaniu wpłaty na rachunek Urzędu Gminy.
11) przeterminowane leki i chemikalia
12) tekstylia,
13) odpady z drobnych remontów budowlanych w ilości do 300 kg na posesję na rok (odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone ponad normę dostarczane na PSZOK - 0,25 zł za kg (płatne przelewem na rachunek Urzędu Gminy, na podstawie protokołu przyjęcia odpadów ponadnormatywnych dostarczanych na PSZOK - wzór protokołu przyjęcia odpadów ponadnormatywnych dostarczanych na PSZOK stanowi załącznik nr 1)
14) styropian, wełna mineralna w ilości do 2 m3 na posesję na rok.


Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.


Odbiór odpadów będzie każdorazowo odnotowywany, dlatego prosimy mieć ze sobą dowód osobisty w celu stwierdzenia zamieszkania na terenie Gminy Chełm Śląski lub zaświadczenie o uiszczeniu opłaty za dany miesiąc, a w przypadku opłaty za dodatkowe worki na odpady biodegradowalne lub zużyte opony z ciągników oraz z samochodów ciężarowych również dowód wpłaty.


UWAGA! PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.

Protokół przyjęcia odpadów ponadnormatywnych dostarczanych na PSZOK 

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.