Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, które odbędzie się w dniu 28.03.2016r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 28.02.br.

3. Spotkanie z Prezesem GSK w sprawach:

- planowanej wymiany i remontów sieci wodociągowej,

- wymiany liczników wody oraz nowego systemu rozliczania planów rozwoju spółki,

- stanu technicznego oczyszczalni i urządzeń kanalizacyjnych oraz stopień wykorzystania,

- budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Czerniny.

4. Informacja Wójta Gminy na temat realizacji zadania związanego z budową wału przeciwpowodziowego rzeki Przemszy.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Komisji

Paweł Ślósarczyk

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.