Zaproszenie na XXVIII sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXVIII sesję

która odbędzie się w dniu 30 marca br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXVI sesji z dnia 14.02.2017 r.

4. Zatwierdzenie protokołu z XXVII sesji z dnia 23.02.2017 r.

5. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy na 2017 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2017-2027

c. likwidacji Gminnego Przedszkola Nr 2 w Chełmie Śląskim

d. rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chełmie Śląskim

e. dostosowania sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Chełm Śląski do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku

f. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełm Śląski w 2017 roku

6. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.