Aktualności

Konkurs plastyczny dla dzieci

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I UCZNIÓW KLAS I – III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Wójt Gminy Chełm Śl. zaprasza dzieci z terenu gminy Chełm Śl. do udziału w konkursie plastycznym na plakat pt.„JESTEM DUMNY Z CHEŁMU ŚLĄSKIEGO.

Najpiękniejsze miejsce na mapie – mój Chełm”

1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Chełm Śl.

2. Celem konkursu jest zainspirowanie dzieci, a także ich rodziców, do odkrywania pięknych miejsc i budowli w naszej Gminie. Celem jest również uświetnienie obchodów 15 rocznicy samorządności Gminy oraz kształtowanie jej pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym, powiecie, województwie i w skali kraju.

3. Do konkursu mogą przystąpić uczestnicy w dwóch kategoriach:

a) dzieci w wieku przedszkolnym w wieku 5 – 6 lat

b) uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Chełmie Śl.

4. Prace uczestników oceniać będzie komisja powołana przez Wójta Gminy.

5. W każdej kategorii zostaną wybrane 3 najlepsze prace, które zostaną nagrodzone.

6. Prace należy składać w Gminnym Zespole Oświaty w Chełmie Śl ul. Techników 25, w godzinach urzędowania czyli poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30 do dnia 4 czerwca 2010 r.

7. Prace uczniów w formatach A3 lub A4 mogą być wykonane w dowolnej technice, umożliwiającej prezentację w kompozycji płaskiej na papierze.

8. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.

9. Na odwrocie pracy należy dokleić kartę zawierającą następujące dane:

  • tytuł pracy lub opis miejsca,

  • imię i nazwisko autora,

  • wiek oraz/lub Przedszkole

  • klasę i szkołę

  • potwierdzenie rodziców lub opiekunów : „wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ……/imię i nazwisko/………………… w konkursie plastycznym .............data………, /czytelny podpis/………

Prace przekazane do konkursu stają się własnością organizatora, który może je wykorzystać w materiałach, publikacjach, wystawach i artykułach promujących Gminę Chełm Śl.

Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie przekazana do Przedszkoli i Szkół Podstawowych oraz na stronie internetowej Gminy: www.chelmsl.pl w zakładce komunikaty –ogłoszenia.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

W związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2010r. nr 50 póz. 301 z dnia 31.03.2O10r.) informujemy, że dodatek z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przysługują po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną.

Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Punkt porad prawnych

Bezpłatny punkt poradnictwa prawnego dla mieszkańców Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego. Lędziny ul. Lędzińska 153

Harmonogram otwarcia punktu 

Zaproszenie na wystawe kotłów

Z A P R O S Z E N I E
W związku z realizacją

Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
w Gminie Chełm Śląski”

zapraszam na wystawę kotłów

w dniu 24.04.2010r., w godz. 10.00 – 17.00
na parkingu przy Urzędzie Gminy Chełm Śląski

( ul. Konarskiego w Chełmie Śląskim ).

 

                                                                                                      Wójt Gminy Chełm Śląski
                                                                                                          Stanisław Jagoda

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.