Aktualności

Przebudowa Wodociągu w ulicach Miodowa i Zakole

W dniu 05.07.2011r. Gminna Spółka Komunalna sp. z.o.o. w Chełmie Śląskim rozpoczęła realizację przebudowy wodociągu w ul. Miodowej oraz Zakole. Mieszkańców przepraszamy za ewentualne przerwy w dostawach wody oraz niedogodności spowodowane prowadzonymi robotami.

Konkurs Fotograficzny

Regulamin Konkursu Fotograficznego
Gmina Chełm Śląski – moja mała ojczyzna”
Wójt Gminy Chełm Śląski ogłasza III edycję
konkursu fotograficznego pt.:

„Gmina Chełm Śląski – moja mała ojczyzna”

I. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wzbudzenie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży tematyką związaną z lokalną społecznością i zainspirowanie do poszukiwań walorów naszej Gminy.

II. ADRESACI KONKURSU

Dwie kategorie wiekowe:

 1. uczniowie szkół podstawowych

 2. uczniowie gimnazjum i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

III. KATEGORIE PRAC

Dla uczniów szkół podstawowych – tematyka dowolna (ciekawe miejsce, przyroda, spędzanie wolnego czasu, uroczystości, imprezy sportowe, Dni Chełmu, ważne wydarzenia itp.)

Dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych:

 1. „Mieszkańcy naszej gminy” (portrety, ważne wydarzenia, prezentacja obyczajów, zwyczajów, uroczystości rodzinnych i lokalnych, formy spędzania czasu wolnego, pracy, sportu, itp.)

 2. „Ciekawe miejsca” - budynki, przyroda.

 3. Temat dowolny

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były nigdzie publikowane, nie brały udziału w I i II edycji konkursu ani w żadnym innym konkursie.

 2. Prace mogą być dziełem jednego autora albo dziełem zespołu osób.

 3. Do konkursu można złożyć dowolną liczbę zdjęć. Mogą to być zdjęcia pojedyncze lub zestawy maksymalnie 5 zdjęć, które będą traktowane jako jedna praca – pod warunkiem wyraźnego opisu na odwrocie: '' Zestaw nr – ilość zdjęć (np.5) zdjęcie Nr (np.2).

 4. W przypadku zgłoszenia przez jednego autora (ucznia gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej) więcej niż jednej fotografii, wśród prac powinna być fotografia z kategorii „ mieszkańcy naszej gminy”.

 5. Technika wykonywania prac jest dowolna ( tradycyjna i cyfrowa). Zdjęcia powinny mieć format nie mniejszy niż 21×30 cm; w przypadku fotografii cyfrowej rozdzielczość minimum 300 dpi. (zalecane więcej).

 6. Do zdjęć należy dołączyć płytę CD z nagranymi zdjęciami i opisem pliku nazwą identyczną jak zdjęcie – tytuł zdjęcia i godło autora.

 7. Do konkursu można zgłosić fotografie wykonane w poprzednich porach roku.

 8. Nie można zgłaszać fotografii tylko w formie cyfrowej, nie można też przesyłać fotografii mailem. Oceniane będą wyłącznie prace wydrukowane metodą fotolaboratoryjną.

 9. Na odwrocie zdjęcia należy umieścić tytuł, miejsce i czas wykonania oraz godło autora ( na zdjęciach nie można zamieszczać żadnych danych autora!). Zdjęcia należy składać w zaklejonej kopercie, w której powinna też być druga zaklejona koperta oznaczona godłem autora, w której będzie wypełniona karta zgłoszenia ( dostępna na stronie internetowej www.chelmsl.pl,) a w przypadku osób niepełnoletnich również pisemna zgoda rodziców na udział w konkursie.

 10. W przypadku portretów autor powinien uzyskać zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób portretowanych.

 11. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i publikację złożonych fotografii oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora konkursu.

 12. Prace konkursowe stają się własnością organizatora, który może je wykorzystać z podaniem imienia i nazwiska autora – w materiałach promocyjnych gminy, w prasie oraz w internecie.

 13. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

V. CZAS TRWANIA KONKURSU

 • do 21 października 2011 r.

VI. MIEJSCE SKŁADANIA PRAC

Gminny Zespół Oświaty w Chełmie Śląskim

ul. Techników 25

41-403 Chełm Śląski

 • w kopercie z dopiskiem '' Konkurs fotograficzny – III edycja”

Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz wykorzystane w publikacji Kalendarza Gminnego na 2012 rok i innych wydawnictwach promujących naszą Gminę

Bliższe informacje można uzyskać w Gminnym Zespole Oświaty

w Chełmie Śląskim ul. Techników 25; tel. 032/ 225-66-50

>>Tutaj<< Karta zgłoszenia

Akcja Krwiodawstwa

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Chełm Śląski

>>TUTAJ<< znajduje się obwieszczenie Wójta Gminy Chełm Śląski

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.