Aktualności

Rządowy program pomocy uczniom w 2017r. „Wyprawka szkolna”

Rządowy program pomocy uczniom w 2017r. „Wyprawka szkolna”.

Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego, objęci są uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej. (Uwaga: programem objęci są uczniowie wybranych klas np. w szkole podstawowej kl. II i III).

Szczegóły programu są zamieszczone na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej https://men.gov.pl w zakładce „finansowanie edukacji”

Rodzice uczniów, prawni opiekunowie, rodzice zastępczy i osoby prowadzące rodzinny dom dziecka oraz nauczyciele, pracownicy socjalni (za zgoda rodziców lub prawnych opiekunów) mogą składać wnioski do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018.

W naszej Gminie, wnioski do dyrektorów szkół, można składać do 12 września 2017r.

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.