Aktualności

Informacja nt. zakupu preferencyjnego paliwa stałego.

Informacja nt. zakupu preferencyjnego paliwa stałego.

W związku z wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27.10.2022 opublikowanej w Dzienniku Ustaw 2022 poz. 2236 z dnia 02.11.2022 informuję że Gmina Chełm Śląski mając na uwadze zapis art 34 przedmiotowej ustawy przystąpiła do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych które są do tego uprawnione .

Osoby uprawnione będą mogły nabyć paliwo stałe w następujących ilościach i terminach :

w okresie do 31.12.2022 - 1,5 tony paliwa stałego

w okresie do 30.04.2023 - 1,5 tony paliwa stałego

Cena 1 tony paliwa stałego nie będzie wyższa niż 2.000,00 złotych brutto (dwa tysiące złotych 00/100) do tej ceny nie wlicza się kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania do gospodarstwa domowego .

Zgodnie z zapisem art. 8.ust.1 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych do dokonania zakupu jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym , która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego ,o którym mowa w art 2 ust 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (Dz.U. poz 1692 i 1967) ; oraz złoży oświadczenie że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny , nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art 8 ust 2 ustawy , o czym stanowi zapis art 10 ust 1 ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art 233 §6 Kodeksu karnego ).

Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Chełm Śląski w zakładce aktualności jak również na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim .

Wnioski są również do pobrania osobiście w Gminnym Ośrodki Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim przy ulicy Techników 18 gdzie po wypełnieniu będzie je można złożyć celem rozpatrzenia.

Z uwagi na krótki termin ewentualnej realizacji dostaw wnioski należy składać niezwłocznie.

wniosek o zakup węgla - wzór 1.0

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.