Aktualności

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Stanisława Jagody

Wójt Gminy Chełm Śląski - Stanisław Jagoda uzyskał wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok!

Rada Gminy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok, sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie Mienia Gminy, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, na sesji w dniu 22 czerwca, jednogłośnie podjęła uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta oraz udzielenia absolutorium.

Aboslutorium - to potwierdzenie przez Radę Gminy, że Wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniadze. Jest też wyrazem ostatecznej oceny działalności Wójta. Stanowi dla niego najważniejsze głosowanie, ponieważ potwierdza, że jego działania są akceptowane przez Radnych, czyli przedstawicieli mieszkańców.

Gratulujemy!

Wójt Stanisław Jagoda podkreślił, że dla niego, taką samą, a może i większą wagę, posiada uchwała w sprawie wotum zaufania, ponieważ dotyczy całokształtu działania, a nie tylko wykonania budżetu. Dodać należy, że uchwałę o udzielenie wotum zaufania Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady po zapoznaniu się z Raportem o Stanie Gminy. Za obie uchwały złożył Radnym podziękowania.

1A

2A

3A

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.