Aktualności

Nabór wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Chełm Śląski

O G Ł O S Z E N I E

 

        Informuję, iż od dnia 17.06.2019r. w Urzędzie Gminy Chełm Śląski można składać wnioski o udzielenie

dotacji do wymiany kotłów w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Chełm Śląski realizowanego

w latach 2019-2027.

Wnioski o dotację będą rozpatrywane według kolejności ich składania do momentu wyczerpania środków przeznaczonych w budżecie gminy w danym roku na ten cel. Wznowienie rozpatrywania wniosków nastąpi w przypadku wpływu dodatkowych funduszy. Z Inwestorami, z którymi nie zastały podpisane umowy na dotację w danym roku budżetowym z braku środków finansowych, zostaną podpisane umowy w następnych latach obowiązywania Programu.

Formularz wniosku wraz z załącznikami dostępny jest :

1. w formie elektronicznej na stronie Urzędu Gminy Chełm Śląski w zakładce " Program Ograniczenia Niskiej Emisji "

2. w formie papierowej w Urzędzie Gminy Chełm Śląski, w pok. nr 103 w godzinach pracy urzędu.

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami ( w tym kserokopią aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku, w którym będzie realizowana zmiana systemu ogrzewania) należy złożyć bezpośrednio
w Urzędzie w godzinach pracy Urzędu, tj.:

                                                       - poniedziałek, środa, czwartek 7.30 – 15.30

                                                       - wtorek 7.30 – 17.00

                                                       - piątek 7.30 – 14.00

Zasady udzielania dotacji do wymiany kotłów w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Chełm Śląski realizowanego w latach 2019-2027 określa uchwała nr VIII/39/2019r. Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20 maja 2019r.
w sprawie : zasad kwalifikowania i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Chełm Śląski realizowanego w latach 2019-2027.

 

 

Wójt Gminy Chełm Śląski

Stanisław Jagoda

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.