Złoto i Diamenty dla małżonków

W Gminnym Urzędzie Stanu Cywilnego w Chełmie Śląskim odbyła się uroczystość „złotych” i „diamentowych” godów małżeńskich – 50 i 60 lecie ślubu.

Jubileusz „złotych godów” świętowali Maria i Piotr Jochemczyk, Irena i Józef Golonka oraz Jadwiga i Paweł Kulik, natomiast „diamentowe gody” obchodzili Anna i Franciszek Radwańscy.

Państwo Kulikowie ( 75 i 80 lat) wychowali 3 dzieci, mają pięcioro wnuków. Jadwiga pracowała w brzezińskiej Porcelanie a jej mąż Paweł w KWK Wesoła. U państwa Jochemczyków ( 69 i 74 lata) od trójki dzieci jest dwójka wnuków. Oboje również pracowali, żona w fabryce obuwia w Chełmku a mąż na KWK Wesoła.

Państwo Golonkowie (79 i 83 lata) wychowali dwoje dzieci, mają dwójkę wnucząt i jednego prawnuka. Żona pracowała w GS w Bieruniu Starym a mąż w KWK Wesoła.

„Diamentowa „ para to państwo Radwańscy (80 I 86 lat). Oboje pracowali, Anna w GS w Bieruniu a jej mąż Franciszek na kolei, wychowali dwoje dzieci, mają czwórkę wnucząt i dwoje prawnucząt. Dla „złotych” par wójt gminy Stanisław Jagoda wręczył medale pamiątkowe, jubilaci „diamentowi” otrzymali pamiątkowe dyplomy.

 

PB160040

Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości

Tradycyjnie już w dniu 11 listopada uroczyście obchodzono w gminie Chełm Śląski Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości. O godzinie 10.00 mieszkańcy gminy wspólnie z władzami Gminy uczestniczyli w kościele parafialnym w uroczystej mszy św. w intencji Ojczyzny. Doniosłość uroczystości podkreśliła procesja ze sztandarami - Gminy, Ochotniczej Straży Pożarnej i szkół podstawowych oraz wspaniała oprawa muzyczna Gminnej Orkiestry Dętej a także homilia Ks. Proboszcza Piotra Guzego, który podkreślał znaczenie naszej Ojczyzny Polski i naszych małych Ojczyzn tj. Śląska i Gminy jako wspólnoty narodowej.

Po mszy św. przed budynkiem Urzędu Gminy zagrała Gminna Orkiestra Dęta pod dyrekcją Michała Urbańczyka , w repertuarze orkiestry znalazły się polskie piosenki i pieśni patriotyczne które wzbudzały wzruszenie , dumę a także zachwyt.

resized 20171111 110157 1

Pobiegli szesnasty raz!

Tradycyjnie już, w ramach kończących się obchodów Dni Chełmu, zorganizowany został tzw. „Bieg Trzeźwości”.

Ta sportowa impreza od początku cieszy się zainteresowaniem mieszkańców gminy i nie tylko, biorą w niej udział uczestnicy od przedszkola po dorosłych i seniorów.

Na starcie tegorocznego – XVI - biegu stanęło 214 osób.

Do biegu głównego zapisało się 81 osób, nie tylko z Chełmu ale też z okolic.

Co roku, od szesnastu lat , organizatorem biegu, przy współudziale Szkoły Podstawowej nr 2 , jest Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Urząd Gminy.

Dla dorosłych przygotowano tzw. bieg główny, nad jego sprawnym przebiegiem – jak i całej sportowej imprezy - czuwali m.in. nauczyciel Grzegorz Zyzak, oraz członkowie Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie z jej przewodniczącym p.Marianem Cisowskim na czele .

Pomocą służyli również starsi uczniowie SP2 i Gimnazjum.

Nagrody w „Biegu Trzeźwości” ufundowane zostały ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani, a także przez radnych Rady Gminy Chełm Śląski. Tegoroczne koszulki dla biegaczy były w kolorze błękitnym.

Nagrody wręczyli zawodnikom wójt Stanisław Jagoda i przewodniczący RG Kazimierz Plewnia wraz z przewodniczącym komisji Marianem Cisowskim

Wyniki XVI biegu gminnego:

Kategoria przedszkola:

I – Oliwia Sowa, Sebastian Wojtala

II – Emilia Kula , Mateusz Goczoł

III – Martyna Kosmalska, Krystian Hamik

Klasy I-III

I – Milena Tokarczyk i Remigiusz Suwała

II – Patrycja Wadas, Jakub Jeleń

III – Roksana Witek, Wojciech Sobczyk

Klasy IV – VI

I – Emilia Brandys, Mateusz Misterek

II – Julia Gąsior, Jakub Lesiecki

III – Julia Pastwa, Michał Brzęk

Bieg główny

Gimnazjum:

I – Aleksandra Ciszewska i Mateusz Klimza

II – Julia Seweryn i Patryk Moskal

III – Hanna Kobiór i Marek Misterek

Kobiety i mężczyźni do lat 35

I – Joanna Janko, Mateusz Michalec

II – Agata Piwowarczyk i Grzegorz Niesyto

III – Aldona Klimza i Grzegorz Bielański

Kobiety i mężczyźni powyżej 35 lat:

I – Agnieszka Kania i Jacek Seweryn

II – Marzena Rozmus i Andrzej Pilch

III – Ewa Filipowska i Damian Kania

b1 b2

b3 b4

b5 b6

b7 b8

b9 b10

b11 b12

b13 b14

b15 b16

 

Jubileusz chełmskiej OSP

Strażacy ochotnicy w Chełmie Śląskim ratują mienie i pomagają mieszkańcom już 130 lat.

Jubileusz rozpoczęto od uroczystej mszy w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w intencji strażaków obecnych i byłych, ich rodzin.

Po mszy uczestnicy udali się na plac przy gminie, gdzie odbyła się oficjalna uroczystość powitania gości, nadania odznaczeń i dyplomów a także poświęcenie strażackiego wozu.

Wśród zaproszonych na jubileusz 130 lecia OSP były władze gminy z wójtem Stanisławem Jagodą, przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Plewnia, radni, przedstawiciele powiatu na czele ze starostą Bernardem Bednorzem, wójtowie i burmistrzowie okolicznych gmin, przedstawiciele jednostek OSP z powiatu i z Mysłowic – Dziećkowic.

Ciężki wóz dla chełmskich strażaków – Renault Kerax – poświęcił proboszcz, ks. Piotr Guzy, poświęcona została również pamiątkowa płaskorzeźba św. Floriana ufundowana przez Irenę Borzucką dla OSP.

Każdy jubileusz, mniejszy czy większy, to okazja by nagrodzić strażacki trud i poświęcenie.

Najważniejsze to „Złoty Znak Związku” Ochotniczych Straży Pożarnych RP, czyli najwyższe odznaczenie ZOSP w Polsce, tym udekorowany został sztandar OSP Chełm Śląski .Jest to szczególny dowód uznania dla chełmskiej OSP w 130 rocznicę jej istnienia.

Ponadto odznaczenia otrzymali:

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – Łukasz Kolny i Krzysztof Palka.

Srebrny medal – Kamil Borzucki.

Brązowy Medal – Paweł Majda, Bartłomiej Jarosz.

Medal Okolicznościowy Jubileuszowy otrzymał wójt Stanisław Jagoda.

Odznakę Wzorowy Strażak:

Dawid Janosz, Jakub Synowiec, Grzegorz Kiciński.

Podziękowania za wieloletnią służbę otrzymali druhowie seniorzy – Jan Synowiec i Henryk Żórawik.

Zaproszeni goście składali życzenia na ręce prezesa OSP Mariusza Ganobisa, żeby strażacy zawsze wracali do domu bezpiecznie.

Po oficjalnych uroczystościach strażacy jubilaci zaprosili na strażacki piknik w remizie.

130 lat to kawał czasu, to tysiące wyjazdów, udzielonej pomocy w różnych sytuacjach, ratowanie mienia i ludzi, lasów, domów i gospodarstw.

Oficjalna data założenia OSP w gminie Chełm Śląski to 6 sierpnia 1887 roku. W 1901 roku założono tu również orkiestrę strażacką a jej twórcą był ks. Aleksander Lisek, kapelmistrzem ojciec ówczesnego wójta Wojciecha Morkisza.

Chełmscy strażacy pomagali przy pożarach mieszkańcom Kopciowic, Goławca, Imielina, Chełmu Małego, Chełmka i Nowego Bierunia. Zmieniały się zarządy, prezesi i naczelnicy, ale OSP niezmiennie pracuje i niesie pomoc na rzecz mieszkańców i gminy.

Obecny zarząd tworzą: prezes Mariusz Ganobis, naczelnik Łukasz Kolny, zastępca naczelnika Tomasz Czernik, skarbnik Paweł Majda i sekretarz Kamil Borzucki, pracują na rzecz OSP już trzecią kadencję.

Dzisiaj chełmska OSP jest jedną z najprężniej działających jednostek w powiecie. W tym czasie w remizie pojawiły się 3 nowoczesne pojazdy gaśnicze, łódź motorowa, zainstalowany został system selektywnego wywoływania strażaków. Zakupiono nowoczesny sprzęt gaśniczy, pompy, ciężki zestaw ratowniczy, jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego co było zwieńczeniem starań o stworzenie w Chełmie w pełni profesjonalnej Ochotniczej Straży Pożarnej.

        OSP1  OSP0

OSP2  OSP3

OSP4  OSP6

 

OSP9  OSP7

OSP5  OSP10  OSP11  OSP12  OSP13  OSP14  OSP15  OSP16  OSP17  OSP18  OSP19  OSP20  OSP21  OSP22

 

 

 

 

Wieniec dożynkowy stanął w Kopciowicach

Dzielcie Panie wójcie ten świeży chleb, by wszystkim go starczyło!!

Gminne dożynki czyli tradycyjne święto plonów zorganizowane zostały 3 września w Chełmie – Kopciowicach.

Świętowanie rozpoczęto od uroczystej mszy w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej, tam rolnicy i działkowcy podziękowali za tegoroczne dobre plony pól, łąk i ogrodów.

Dalsze uroczystości dożynkowe odbyły się na placu przy kopciowickiej szkole, tam panie z zespołu regionalnego „Kopciowiczanki” na ręce wójta Stanisława Jagody złożyły nie tylko piękny wieniec dożynkowy ale też wcześniej w kościele poświęcony, bochen chleba z tegorocznej mąki.

Ten chleb wójt pokroił i podzielił wśród wszystkich uczestników dożynkowego festynu.

Mimo nie najlepszej pogody ludzie bawili się do późnego wieczora.

Na festynie nie zabrakło, jak co roku, stoiska z plonami pól i ogrodów, które zawsze przygotowuje mieszkanka Kopciowic Zofia Ryszka. Swoje stoisko mieli również gminni pszczelarze. Dla dzieci przygotowano dmuchańce i stoiska ze słodyczami.

Na stołach dla każdego był śląski kołocz.

Dożynkowy program rozpoczął się od występu przedstawiającego obrzędy dożynkowe w wykonaniu Zespołu Regionalnego KOPCIOWICZANKI, zespołowi przygrywał Walenty Balion, kierownikiem zespołu jest Zofia Grudniok. Świetnie przyjęty został występ zaproszonego Zespołu Regionalnego BOBROWIANKI z Bobrka, wystąpił również szkolny zespół GRYFNIOKI działający przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kopciowicach, zespół prowadzi Anna Krzystanek , przygrywał młodzieży Marek Reguła.

Zaprezentował się zespół taneczny Raz,Dwa,Trzy ze studia tańca FLASH działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Chełmie Śląskim , instruktorem zespołu jest Anna Kremer.

Nie mogło zabraknąć koncertu GMINNEJ ORKIESTRY DĘTEJ pod dyrekcją Michała Urbańczyka.

Gwiazdą dożynkowego wieczoru był legendarny zespół FANATIC.

Imprezę na kopciowickiej łące zakończyła zabawa taneczna a przygrywał do tańca Marek Reguła.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

17  18

19  20

 

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.