Zaproszenie na na XXXV-ą sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXXV-ą sesję

która odbędzie się w dniu 19 grudnia br. o godz.14.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXIII-ej sesji z dnia 28.10.2013r.

4. Zatwierdzenie protokołu z XXXIV-ej sesji z dnia 28.11.2013r.

5. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2013 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2013-2025

c. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

d. przyjęcia programu współpracy Gminy Chełm Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

e. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Chełm Śląski

f. dopłat dla odbiorców wody w Gminie Chełm Śląski

g. dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Chełm Śląski

h. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonach ulic Zakole, Kurpińskiego, Chełmskiej   i  Górnośląskiej

i. uchwalenia budżetu gminy Chełm Śląski na 2014 rok

j. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2014-2030

k. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełm Śląski na 2014 rok

6. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                           Kazimierz Plewnia

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.