Zaproszenie na XV sesję

Rada Gminy Chełm Śląski zaprasza mieszkańców na  XV-ą  sesję, 
 
która odbędzie się w dniu  5 czerwca br. o godz.15.30 
 
w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.
 
 
 
Tematyka sesji obejmuje:
 
1. Otwarcie i  przyjęcie porządku obrad.  
 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 
3. Zatwierdzenie protokołu  z  XIV-ej sesji  z dnia 18.04.2012r.
 
4. Podjęcie uchwał w sprawie :
 
  •  zmian w budżecie gminy na 2012r

  •  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za  2011 rok

  •  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chełm śląski za rok 2011

  •  zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2011 rok Gminnej Świetlicy Środowiskowej

  •  zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2011 rok Gminnej  Biblioteki Publicznej

  •  zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2011 rok  Zakładu Opieki Zdrowotnej

  •  określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie gminy  Chełm Śląski

  •  nadania Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim

  •  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków  dla gminy Chełm Śląski

  •  dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Chełm Śląski

  •  wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Katowicach

  •  zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego

  •  zmiany oczywistej  pomyłki  pisarskiej 

 5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie 
     międzysesyjnym.
 
 6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 
 
                                                                                            Przewodniczący  Rady 
                                                                                               Kazimierz Plewnia 

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.