Zawiadomienie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. nr 13 z 1996r. poz. 74 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds.Budżetu i Rozwoju Gminy i Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 29.02.2012r. godz. 15.30w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 24.01.2012r.

Spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego i Powiatowego Zarządu Dróg w celu omówienia stanu dróg nr 934 i 780 oraz planowanego remontu mostu na rzece Przemszy.

Rozliczenie inwestycji pn.: „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb biblioteki”.

Opiniowanie projektów uchwał.

Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust.3 w/w ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Noras, Alojzy Pyrcik

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.