Zaproszenie na III Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na III Sesję

która odbędzie się w dniu 18 grudnia br. o godz.14.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z I sesji z dnia 20.11.2018r.

4. Zatwierdzenie protokołu z II sesji z dnia 28.11.2018r.

5. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian w budżecie gminy na 2018r.

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2018-2027

c. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2019-2027

d. budżetu gminy na 2019 rok

e. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

f. określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych poniesionych przez gminę w związku z realizacją uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r.  w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2018r., poz.1007)

g. wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim

h. powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim

i. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
2019 rok

j. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełm Śląski na 2019 rok

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Henryk Buchta

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.