Rozbudowa ulicy Wieniawskiego

 

 

wieniawskiego

 

biuletyn informacja Wieniawskiego

 

Modernizacja budynku SP ZOZ w Chełmie Śląskim poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu oraz fundamentów

 

Gmina Chełm Śląski jest jedną z 41 gmin i miast należących do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jednym z celów GZM jest niwelowanie różnic rozwoju miast i gmin poprzez wsparcie projektów inwestycyjnych, mających na celu poprawę jakości i komfortu życia mieszkańców. W ramach Funduszu Solidarności Gmina Chełm Sląski miała możliwość skorzystania z tego wsparcia, czego efektem jest realizacja inwestycji pn. Modernizacja budynku SP ZOZ w Chełmie Śląskim poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu oraz fundamentów.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca remontu budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Kolberga 2, firma: Zakład Malarsko Murarski Ryszard Bogucki z Chełmu Śląskiego. We wrześniu zostały rozpoczęte prace związane z termoizolacją budynku. Działania polegały na dociepleniu ścian piwnic warstwą styropianu łącznie z wykonaniem izolacji p. wilgociowej, docieplono ściany zewnętrzne budynku łącznie z wykonaniem tynku ozdobnego. Został również docieplony stropodach budynku z wymianą obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych. Ponadto ze środków własnych z budżetu gminy wykonano drenaż opaskowy oraz nową kanalizację deszczową.

Prace zostały zakończone 29 listopada 2019 roku.

Całkowity koszt inwestycji w przybliżeniu wyniósł 300 tys. zł, z czego dofinansowanie
w wysokości blisko 270 tys. zł gmina otrzymała z Funduszu Solidarności.

zoz

Plac zabaw

Zostały zakończone prace związane z budową nowego placu zabaw na terenie arboretum przy ul. Techników. Zakup i montaż urządzeń sfinansowała Grupa Górnicza S.A. (koszt 65 tysięcy zł.) natomiast bezpieczne podłoże wykonano ze środków gminy (koszt 85 tysięcy zł.). W dniu 17 października odbyło się przekazanie urządzeń na rzecz Gminy Chełm Śląski, w którym uczestniczył Wiceprezes Zarządu PGG Jerzy Janczewski i Dyrektor Kopalni Piast – Ziemowit Rajmund Horst. Przedszkolaki, pod opieką Pani Dyrektor Danuty Skowron chętnie przetestowały zestaw urządzeń a Wójt Gminy Stanisław Jagoda podziękował przedstawicielom PGG za wkład finansowy przekazany na ten cel.

plac zabaw4

plac zabaw1

plac zabaw2

plac zabaw3

Modernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Chełmie Śląskim

GZM

Modernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Chełmie Śląskim wraz z budową przyłącza gazu, kotłowni, docieplenia ścian i wymianą stolarki zewnętrznej

Zakończyła się realizacja inwestycji pn. „Modernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Chełmie Śląskim wraz z budową przyłącza gazu, kotłowni, docieplenia ścian i wymianą stolarki zewnętrznej” dofinansowanej ze środków dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.

Inwestycja polegała na modernizacji budynku Przedszkola nr 1 w Chełmie Śląskim wraz z budową przyłącza gazu, kotłowni, docieplenia ścian i wymianą stolarki zewnętrznej. Przeprowadzone zostały dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W ramach pierwszego postępowania w drodze przetargu nieograniczonego wybrana została firma Achtelik II Montaż i Dystrybucja Sp. z o.o. z Chełmu Śląskiego, która wymieniła stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną, dociepliła ściany zewnętrzne warstwą styropianu łącznie z położeniem tynku ozdobnego, wymienione zostały również obróbki blacharskie rynny i rury spustowe.

W ramach drugiego postępowania w drodze przetargu nieograniczonego wybrana została firma PHU Sylwester Podolski z Lędzin. W ramach inwestycji wykonane zostało nowe przyłącze gazu do budynku oraz nowa kotłownia gazowa, w której zamontowano dwa piece gazowe o mocy 60 kW każdy. W kuchni do przygotowywania posiłków dla naszych przedszkolaków zostały zabudowane piece gazowe.

Inwestycja pozwoli na obniżenie kosztów ogrzewania, które do tej pory było oparte na kotłach elektrycznych.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 800 tys. zł, nieco ponad 600 tys. zł wyniosło dofinansowanie z budżetu GZM w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.

GP1

 

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.