GBSstronywww

Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Chełmie Śląskim

GZM

 Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Chełmie Śląskim poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu oraz fundamentów

 

We wrześniu br. rozpoczęła się realizacja inwestycji pn. „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Chełmie Śląskim poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu oraz fundamentów” dofinansowanej ze środków dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.

Prace polegają na dociepleniu ścian piwnic, ścian zewnętrznych budynku łącznie z wykonaniem tynku ozdobnego. Zostanie również docieplony stropodach budynku łącznie z wymianą obróbek blacharskich oraz wymianą rynien i rur spustowych.

Wykonawcą jest Zakład Malarsko-Murarski Ryszard Bogucki z Chełmu Śląskiego, który został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego.

Całkowity koszt inwestycji w przybliżeniu wynosi 300 tys. zł, z czego dofinansowanie w wysokości blisko 270 tys. zł gmina otrzyma z Funduszu Solidarności.

Dobudowa klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1

PFRON

W lipcu rozpoczęto wykonywanie fundamentów pod rozbudowę szkoły o dodatkową klatkę schodową z windą dla niepełnosprawnych i sanitariatami dla uczniów. Wartość prac wynosi 983.717,44 zł . Zadanie to zostało dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 144.000,00 zł.

Przystąpiono również do remontu istniejących łazienek , których koszt wyniesie 150.000,00 zł .

Powyższe prace wykonuje firma KANBEX Sp z o.o. z Mysłowic wyłoniona w drodze postępowania przetargowego .

 

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.