Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 23.10.2017r. o godz. 15.30 w siedzibie SP 1 , ul. Górnośląska 45.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 25.09.br.

3. Wizyta w SP 1.

4. Omówienie organizacji roku szkolnego 2016/2017.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Andrzej Mądry

Zaproszenie na XXXIV sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXXIV Sesję

która odbędzie się w dniu 28 września br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXIII sesji z dnia 27.07.2017 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2017 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, które odbędzie się w dniu 26.09.2017r. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 29.08.br.

3. Spotkanie ze Starostą Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w sprawach :

- komunikacji międzygminnej na terenie powiatu,

- utrzymania dróg i chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy,

- wspólnych działań ochrony przeciwpowodziowej na terenie gminy,

- planowanych przez powiat inwestycji na terenie gminy.

4. Informacja Wójta Gminy dot. remontu budynku GOK.

5. Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

6. Wnioski Komisji do budżetu na 2018 r.

7. Zapoznanie się z projektami uchwał.

8. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Paweł Ślósarczyk

Zawiadomienie

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 25.09.2017r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

 

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 29.08.br.

3. Informacja na temat pomocy stypendialnej dla uczniów.

4. Ocena letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

5. Opracowanie wniosków do budżetu gminy na 2018 rok.

6. Zapoznanie się z projektami uchwał.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Andrzej Mądry

Zaproszenie na XXXIII sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXXIII sesję

która odbedzie się w dniu 27 lipca br. o godz 15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2

Tematyka sesji obejmuje:

1. Orwarcie  i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXII-ej sesji z dnia 27.06.2017r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2017r.,

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027,

c. zmiany uchwały nr XV/95/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim wraz z późniejszą zmianą,

d. zmiany uchwały Nr XXXII/161/2009 Rady Gminy w Chełmie Śląskim z dnia 25 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Podłuże, Gamrot, Chełmska i Zbiornika Dziećkowice.

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.