Zaproszenie na XXIV sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXIV sesję

która odbędzie się w dniu 20 grudnia br. o godz.15.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXIII sesji z dnia 29.11.2016r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2016 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2016-2027

c. budżetu gminy na 2017 rok

d. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2017-2027

e. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Chełm Śląski

f. dopłat dla odbiorców wody w Gminie Chełm Śląski

g. dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Chełm Śl.

h. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

i. zmiany uchwały Nr XIX/111/2016 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie wyznaczenia inkasenta opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasenta

j. zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Chełmie Śląskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Chełmie Śląskim

k. zamiaru likwidacji Technikum w Chełmie Śląskim, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Chełmie Śląskim

l. zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chełmie Śląskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Chełmie Śląskim

ł. zamiaru likwidacji Gminnego Przedszkola Nr 2 w Chełmie Śląskim, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Chełmie Śląskim

m. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełm Śląski na 2017r.

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.