Zaproszenie na XLVII Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski
zaprasza mieszkańców
na XLVII Sesję
która odbędzie się w dniu 28 września 2022 r. o godz.15.30
w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2

 
Tematyka sesji obejmuje:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z XLV Sesji Nadzwyczajnej z dnia 23.08.2022 r.
4. Zatwierdzenie protokołu z XLVI Sesji Nadzwyczajnej z dnia 12.09.2022 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2022-2027,
c) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XLVI/229/2022 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2022 rok,
d) nadania nazwy ulicy w Chełmie Śląskim.
6. Informacja Wójta Gminy Chełm Śląski z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Wnioski, oświadczenia radnych.
8. Sprawy bieżące.


                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                         Henryk Buchta

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.