Zaproszenie na IX Sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na IX Sesję

która odbędzie się w dniu 25 czerwca br. o godz.14.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z VIII sesji z dnia 20.05.2019 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawach :

a. udzielenia Wójtowi Gminy Chełm Śląski wotum zaufania

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Chełm Śląski za 2018 rok

c. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

d. zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2018 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim

e. ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chełm Śląski

f. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełm Śląski oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

g. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2019 rok

h. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2019-2027

5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

6. Wnioski, oświadczenia radnych.

7. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady

Henryk Buchta

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.