Budowa kanalizacji - Etap C

 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

Budowa kanalizacji sanitarnej

dla Gminy Chełm Śląski – etap C

Beneficjent: Gmina Chełm Śląski
ul. Konarskiego 2
41 - 403 Chełm Śląski

herb

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Gmina Chełm Śląski rozpoczyna realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V. Środowisko Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Chełm Śląski
- etap C, czyli rejon Kopciowic i Małego Chełmu. Inwestycja realizowana będzie w latach 2010-2011. Projekt jest kontynuacją przedsięwzięcia mającego za zadanie uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie całej gminy. W ramach niniejszego zadania wybudowanych zostanie ok. 16 km sieci kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej, podciśnieniowej i tłocznej) oraz powstaną 3 przepompownie ścieków.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wybrany został wykonawca inwestycji - Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum „INSTALBUD” Sp. z o.o. z siedzibą
w Rzeszowie oraz Zakład Budownictwa i Inżynierii Wodnej „WOD-KAN-BUD” z Grojca.

Wartość inwestycji wynosi ok. 10 mln zł. Gmina Chełm Śląski uzyskała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, resztę stanowią środki własne pochodzące
z budżetu gminy.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.