Aktualności

Plac Zabaw w Chełmie Małym

WÓJT GMINY CHEŁM ŚLĄSKI ORAZ CITI HANDLOWY-FUNDACJA BANKOWA IM.LEOPOLDA KRONENEBERGA ZAPRASZAJĄ MIESZKAŃCÓW MAŁEGO CHEŁMU WRAZ Z DZIEĆMI NA UROCZYSTE OTWARCIE PLACU ZABAW PRZY UL. GŁOGOWEJ W DNIU 23 PAŹDZIERNIKA (SOBOTA), O GODZINIE 14.00.

DLA DZIECI PRZEWIDZIANO UPOMINKI!

Akcja Krwiodawstwa

W dniu 23 października 2010r. przed Urzędem Gminy Chełm Śląski odbędzie się Akcja Krwiodawstwa. 

Więcej informacji >>tutaj<<

Zasilek powodziowy na cele edukacyje

Rodzice uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chełm Śląski, którzy zostali poszkodowani w tegorocznej powodzi mogą ubiegać się o zasiłek powodziowy na cele edukacyjne. Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 1.000,-zł przyznawane w ramach realizowanego w 2010 roku rządowego programu „Wyprawka szkolna” ( podstawa prawna rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne ( Dz.U. Nr 95 poz. 612 )

Warunki przyznania pomocy

1. Uprawnieni do otrzymania pomocy:

- dzieci zamieszkałe na terenie gminy Chełm Śląski realizujące w roku

szkolnym 2009/10 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne ( tzw. „zerówka”),

- uczniowie zamieszkali na terenie gminy Chełm Śląski uczęszczający w roku

szkolnym 2009/10 do szkól wszystkich typów , z wyłączeniem szkół dla

dorosłych, o ile rodziny zostały zakwalifikowane do otrzymania

jednorazowego świadczenia pieniężnego ze środków pomocy społecznej

w wysokości do 6.000,-zł, w związku z powodzią w maju 2010r.

2. Zasady udzielania pomocy:

- pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia ( rodziców zastępczych,

prawnych opiekunów ) lub pełnoletniego ucznia ( wzór wniosku w załączeniu

lub do pobrania w Gminnym Zespole Oświaty w Chełmie Śląskim ),

- wniosek należy złożyć w Gminnym Zespole Oświaty w Chełmie Śląskim

ul. Techników 2 tel. 32/2256650, do dnia 13.10.2010r.,

- Gminny Zespół Oświaty w Chełmie Śląskim sporządzi listę uprawnionych

do otrzymania zasiłku powodziowego,

- na podstawie listy, po otrzymaniu środków pieniężnych nastąpi wypłata

zasiłków powodziowych rodzicom ucznia (rodzicom zastępczym, prawnym

opiekunom ) lub pełnoletniemu uczniowi w kasie Gminnego Zespołu Oświaty w godzinach: poniedziałek i środa od 7.30 do 10.30 oraz we wtorek od 13.30 do 16.00 lub na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

3.Wymagane dokumenty:

- wypełniony wniosek,

- dokument potwierdzający tożsamość.

Wniosek o przyznanie zasiłku 

Profilaktyka schorzeń jelita grubego

Tutaj znajdziesz informacje o tym gdzie możesz się przebadać

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.