Aktualności

Promocja zdrowia

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

w Chełmie Śląskim ul. Kolberga 2

zaprasza na

Tydzień Promocji Zdrowia

W dniach 24 – 28 października 2011 r.

będą wykonywane nieodpłatnie

n/w badania:

25 października (wtorek) od godz. 13,00

bezpłatne badanie słuchu mieszkańców

po 50-tym roku życia z upośledzeniem słuchu

26 października (środa) od godz. 9,00

badanie dopplerowskie żył

(choroba zakrzepowa żył)

26 października (środa) od godz. 15,00

badanie okulistyczne (wczesne wykrywanie jaskry)

26 października (środa) od godz. 15,00

USG piersi

27 października (czwartek) od godz. od godz. 10,00

badanie dermatologiczne znamion skórnych (wczesne wykrywanie nowotworów skóry)

Prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną

tel: 32 225 77 31

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Z 2002r. Nr 147 poz. 1231 z późn. zm./ przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art.ll¹ w/w ustawy zobowiązani zostali do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz do wniesienia na rachunek gminy opłaty za korzystanie z zezwoleń w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech ratach w terminach do dnia 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego.

W myśl art.18 ust. 12 pkt. 5 cytowanej wyżej ustawy nie złożenie oświadczenia o którym mowa w art. art. ll¹ ust. 4 lub nie dokonanie opłaty w wysokości określonej w art. ll¹ ust. 2 i 5 w terminach o których mowa w art. ll¹ ust. 7 skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 13  przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w art. 18 ust. 12 pkt. 5, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. Formalności dotyczących złożenia pisemnego oświadczenia oraz naliczenia opłaty należy dokonać w Referacie Spraw Społecznych i Organizacyjnych - pokój nr 104 (parter) w godzinach pracy Urzędu Gminy.

U W A G A !!!

W PRZYPADKU NIEZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ NIE UISZCZENIA OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ DO DNIA 31.01.2010r., BĘDĄ COFANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU, BEZ MOŻLIWOŚCI ODWOŁANIA!!!

Ferie w szkołach

Urząd Gminy w Chełmie Śląskim zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia sportowe i świetlicowe organizowane podczas ferii zimowych od 17 do 21 stycznia 2011r w następujących placówkach oświatowych:

Szkoła Podstawowa nr 1, ul.Górnośląska 45 w godz. od 9.00 do 12.00

Szkoła Podstawowa nr 2, ul.Kolberga 1 w godz. od 9.00 do 13.00

Gimnazjum, ul.Śląska 12 w godz. od 9.00 do 12.00

Zapisy na zajęcia w placówkach oświatowych

Rada Gminy

SKŁAD RADY GMINY W KADENCJI 2014 - 2018

Przewodniczący Rady Gminy – Kazimierz PLEWNIA

przyjmuje w każdy wtorek w godz. 15.30 – 16.30

Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Henryk Buchta

RADNI RADY GMINY :

BUCHTA Henryk    600 004 737

CISOWSKI Marian 502 137 861

GDAK Sebastian   502 420 034

JĘDRYKA Joanna  505 482 088

KLĘCZAR Magdalena 500 178 065

LOSKO Dariusz 519 555 175

MADEJA Jerzy  511 414 487/ 32 225 75 28

MAJDA Bogdan 600 264 449

MĄDRY Andrzej 506 039 003

PIOSKOWIK Renata 501 780 505 / 32/ 225 72 06

PLEWNIA Kazimierz 605 561 095 / 32 225 72 89

PYRCIK Alojzy 511 861 661

SEWERYN Andrzej 501 074 993

SIARKOWSKI Ryszard 601 522 700 email : radny @ siarkowski.pl

ŚLÓSARCZYK Paweł  32 225 81 68

Rada Gminy

Od prawej siedzą : Radna Renata Pioskowik, Wójt GminyStanisław Jagoda , Radna Magdalena Klęczar, Przewodniczący Rady Kazimierz Plewnia, Radna Joanna Jędryka i Wiceprzewodniczący Rady Henryk Buchta.

Od prawej stoją Radni : Sebastian Gdak, Jerzy Madeja, Ryszard Siarkowski, Marian Cisowski, Paweł Ślósarczyk, Andrzej Seweryn, Bogdan Majda, Dariusz Losko, Alojzy Pyrcik, Andrzej Mądry.

 

 

Skład Rady Gminy Chełm Śląski w kadencji 2010-2014

Plewnia Kazimierz – Przewodniczący Rady Gminy -                                                                        Przewodniczący pełni dyżur we wtorki od godz. 15.30 do 16.30 tel.  605 561 095

Magiera- Molendowska Helena – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy  tel. 32 225 81 15

Buchta Henryk   tel. 600 004 737

Jędryka Joanna  tel. 505 482 088

Łańska-Gawlik Aleksandra   tel. 665 926 538

Mańka Henryk   tel. 32 225 78 66, kom 722 083 494

Mądry Andrzej  tel. 506 039 003

Noras Krzysztof  tel.  32 225 77 16

Pyrcik Alojzy   tel.  511 861 661

Pyrczek Andrzej tel. 503 730 127

Szymański Tomasz  tel. 663 992 307

Ślesiona Jan tel. 784 935 110

Ślósarczyk Paweł   tel. 32  225 81 68

Ziajka Krzysztof   tel. 607 074 039

Zyzak Grzegorz   tel. 609 541 895

od lewej stoją: Szymański Tomasz, Ślesiona Jan, Ślósarczyk Paweł, Mądry Andrzej, Pyrczek Andrzej,
Ziajka Krzysztof, Mańka Henryk, Noras Krzysztof, Buchta Henryk
siedzą: Pyrcik Alojzy, Jędryka Joanna, Plewnia Kazimierz, Magiera- Molendowska Helena, Jagoda Stanisław,
Łańska- Gawlik Aleksandra, Zyzak Grzegorz

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.