Aktualności

Ferie w szkołach

Urząd Gminy w Chełmie Śląskim zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia sportowe i świetlicowe organizowane podczas ferii zimowych od 17 do 21 stycznia 2011r w następujących placówkach oświatowych:

Szkoła Podstawowa nr 1, ul.Górnośląska 45 w godz. od 9.00 do 12.00

Szkoła Podstawowa nr 2, ul.Kolberga 1 w godz. od 9.00 do 13.00

Gimnazjum, ul.Śląska 12 w godz. od 9.00 do 12.00

Zapisy na zajęcia w placówkach oświatowych

Rada Gminy

SKŁAD RADY GMINY W KADENCJI 2014 - 2018

Przewodniczący Rady Gminy – Kazimierz PLEWNIA

przyjmuje w każdy wtorek w godz. 15.30 – 16.30

Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Henryk Buchta

RADNI RADY GMINY :

BUCHTA Henryk    600 004 737

CISOWSKI Marian 502 137 861

GDAK Sebastian   502 420 034

JĘDRYKA Joanna  505 482 088

KLĘCZAR Magdalena 500 178 065

LOSKO Dariusz 519 555 175

MADEJA Jerzy  511 414 487/ 32 225 75 28

MAJDA Bogdan 600 264 449

MĄDRY Andrzej 506 039 003

PIOSKOWIK Renata 501 780 505 / 32/ 225 72 06

PLEWNIA Kazimierz 605 561 095 / 32 225 72 89

PYRCIK Alojzy 511 861 661

SEWERYN Andrzej 501 074 993

SIARKOWSKI Ryszard 601 522 700 email : radny @ siarkowski.pl

ŚLÓSARCZYK Paweł  32 225 81 68

Rada Gminy

Od prawej siedzą : Radna Renata Pioskowik, Wójt GminyStanisław Jagoda , Radna Magdalena Klęczar, Przewodniczący Rady Kazimierz Plewnia, Radna Joanna Jędryka i Wiceprzewodniczący Rady Henryk Buchta.

Od prawej stoją Radni : Sebastian Gdak, Jerzy Madeja, Ryszard Siarkowski, Marian Cisowski, Paweł Ślósarczyk, Andrzej Seweryn, Bogdan Majda, Dariusz Losko, Alojzy Pyrcik, Andrzej Mądry.

 

 

Skład Rady Gminy Chełm Śląski w kadencji 2010-2014

Plewnia Kazimierz – Przewodniczący Rady Gminy -                                                                        Przewodniczący pełni dyżur we wtorki od godz. 15.30 do 16.30 tel.  605 561 095

Magiera- Molendowska Helena – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy  tel. 32 225 81 15

Buchta Henryk   tel. 600 004 737

Jędryka Joanna  tel. 505 482 088

Łańska-Gawlik Aleksandra   tel. 665 926 538

Mańka Henryk   tel. 32 225 78 66, kom 722 083 494

Mądry Andrzej  tel. 506 039 003

Noras Krzysztof  tel.  32 225 77 16

Pyrcik Alojzy   tel.  511 861 661

Pyrczek Andrzej tel. 503 730 127

Szymański Tomasz  tel. 663 992 307

Ślesiona Jan tel. 784 935 110

Ślósarczyk Paweł   tel. 32  225 81 68

Ziajka Krzysztof   tel. 607 074 039

Zyzak Grzegorz   tel. 609 541 895

od lewej stoją: Szymański Tomasz, Ślesiona Jan, Ślósarczyk Paweł, Mądry Andrzej, Pyrczek Andrzej,
Ziajka Krzysztof, Mańka Henryk, Noras Krzysztof, Buchta Henryk
siedzą: Pyrcik Alojzy, Jędryka Joanna, Plewnia Kazimierz, Magiera- Molendowska Helena, Jagoda Stanisław,
Łańska- Gawlik Aleksandra, Zyzak Grzegorz

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmie Śl. pod patronatem Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach!

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmie Śl. pod patronatem Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach!
W wyniku starań i rozmów Wójta Gminy Stanisława Jagody i osobistego zaangażowania Prof. Jana Klimka - Prezesa Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości  w Katowicach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmie Śl. został objęty patronatem tej znaczącej instytucji.
Patronat będzie obejmował wiele form współpracy, które zapewne przyczynią się do wzorcowej organizacji w naszej Szkole kształcenia w zawodach rzemieślniczych - mówi Wójt.
Izba Rzemieślnicza deklaruje między innymi: udział ekspertów Izby w zajęciach dydaktycznych, współpracę przy organizacji imprez okolicznościowych związanych  z tematyką kształcenia zawodowego, zapraszanie nauczycieli i uczniów na uroczystości organizowane przez Izbę, umieszczenie na stronie internetowej Izby informacji o objęciu patronatem ZSP w Chełmie Śl.
 Wymierną korzyścią będzie też umożliwienie Szkole udziału w różnego rodzaju projektach realizowanych przez Izbę (są one przedstawione na stronie internetowej
tej instytucji) oraz  wykorzystanie loga Izby w materiałach promujących Szkołę.
Przedstawiciele Izby wezmą też udział w spotkaniach z rodzicami i uczniami w celu upowszechniania idei kształcenia zawodowego wśród młodzieży.
Organizacja kształcenia zawodowego w naszej Szkole to dla nas duże wyzwanie, cieszymy się, że wspólnie z Izbą możemy podjąć się tego przedsięwzięcia w sposób przemyślany  i rzetelny. Jestem przekonany, że młodzież, która trafi do naszych klas wielozawodowych, gdzie proponujemy naukę w wielu atrakcyjnych zawodach: fryzjer, cukiernik, monter instalacji gazowych, ślusarz, betoniarz-zbrojarz, murarz, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, blacharz samochodowy, kominiarz, monter instalacji  i urządzeń sanitarnych, blacharz, dekarz, może liczyć na uzyskanie wiedzy teoretycznej  i praktycznej na bardzo dobrym poziomie. Duże znaczenie ma też fakt, że młodzi ludzie będą mogli uzyskać cenne informacje i pomoc od uznanych w środowisku rzemieślniczym fachowców – dodaje Wójt Gminy.
Oprócz klas wielozawodowych, w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych można podjąć naukę w Technikum: w zawodzie technik teleinformatyk oraz  technik mechanik –
w tym zawodzie z budżetu Gminy sfinansowany będzie kurs prawa jazdy dla uczniów! Ponadto planowane jest uruchomienie Liceum Profilowanego o profilu
usługowo - gospodarczym oraz bogatej oferty kształcenia dla dorosłych w zawodach: technik teleinformatyk, technik prac biurowych, technik usług kosmetycznych, technik BHP, technik mechanik, pracownik socjalny.
Więcej informacji o ZSP można znaleźć na stronie internetowej: zsp.chelmslaski.com.

Budowa mostu na Pszemszy

Obwieszczenie >>tutaj<<

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.