Aktualności

Zaproszenie na mammografię

Zapraszamy
MIESZKANKI GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
w dniach: 27-29.01.2012 r

Na badania w ramach programu badań profilaktycznych, sfinansowanych przez
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA


M A M M O G R A F I A
Bezpłatnie dla wszystkich Pań w wieku 50 – 69 lat (rocznikowo)
Które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały takiego badania lub wykonują badanie po raz pierwszy.

Rejestracja pacjentek: SPZOZ, tel.: 32 225 77 31
Wykonywanie badań odbywa się w ramach ruchomej stacji diagnostycznej-
mammobusu zlokalizowanego przy

Ośrodku Zdrowia
ul. Kolberga 2
w godz. 9:00 – 18:00

Serdecznie zapraszamy!
Wszelkie informacje odnośnie badań: 15 868 20 51 wew. 235

Informacja Urzędu Skarbowego

Urząd Skarbowy informuje o możliwości dokonywania rozliczeń podatkowych za 2011 rok za pomocą systemu e- Deklaracje bez wymaganego podpisu kwalifikowanego.

System dostępny jest na stronie www.e-deklaracje.gov.pl

Uwaga przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  /Dz. U. Z 2002r. Nr 147 poz. 1231 z późn. zm./ przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani zostali do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz  do wniesienia na rachunek gminy opłaty za korzystanie z zezwoleń w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do dnia 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego.


W myśl  cytowanej wyżej ustawy nie złożenie oświadczenia  lub nie dokonanie opłaty w wysokości określonej w ustawi skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.
Zgodnie z przepisami w/w ustawy może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.


Formalności dotyczących złożenia pisemnego oświadczenia oraz naliczenia opłaty należy dokonać w Referacie Spraw Społecznych i Organizacyjnych - parter pokój nr 104 w godzinach pracy Urzędu Gminy.
Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu  2257503 wew. 29.

>>TUTAJ<< ZNAJDZIESZ OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU POPRZEDNIM

Harmonogram zbiórki

>>TUTAJ<< ZNAJDUJE SIĘ HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW SELEKTYWNYCH W 2012 ROKU

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.