Aktualności

Zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej do Konkursu Literackiego

Copy of Womens History Month - Made with PosterMyWall

 

 

Regulamin Gminnego Konkursu Literackiego

"Zwykłe – niezwykłe kobiety wokół nas"

 

§ 1 Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Chełmie Śląskim, ul. Techników 18, 41-403 Chełm Śląski, tel.: 32 225 78 05.

Cele:

 

 1. rozwijanie umiejętności literackich,

 2. popularyzacja literatury w środowisku dzieci i młodzieży,

 3. rozwijanie dbałości o język ojczysty.

 

§ 2 Założenia ogólne.

 

Uczestnicy konkursu przygotowują:
pracę literacką - opowiadanie lub charakterystykę kobiety, która w jakiś sposób wpłynęła na życie autora, jest dla niego autorytetem lub jest znaną w świecie Polką (maksymalnie dwie strony A4, prace pisane odręcznie).

 

Prace mają charakter indywidualny. Wyklucza się prace zbiorowe.

 

Przy ocenie prac uwzględniane będzie przede wszystkim:
a) zrozumienie tematu,
b) pomysłowość i oryginalność wykonania lub napisania pracy,
c) staranność wykonania pracy.

 

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę. Prace zgłoszone na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawionymi na innych konkursach. Zgłoszenie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. Prace swoich uczniów, zapakowane łącznie, do siedziby Organizatora, dostarcza szkoła w nieprzekraczalnym terminie do 22 czerwca 2018 r. (piątek). Nagrodzone prace (I, II i III miejsce) wybierze jury, powołane przez Organizatora.

 

§ 3 Uczestnicy konkursu.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie:

 1. szkół podstawowych,

 2. gimnazjum.


  § 4 Prace muszą być opatrzone następującymi danymi:
  - imię i nazwisko uczestnika.

  § 5 Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich do złożonych prac. Osoby zgłaszające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.). Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora własności złożonych egzemplarzy prac.

  § 6 Finał konkursu.
  Finał konkursu odbędzie się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chełmie Śląskim, 25 czerwca 2018 r. Podczas uroczystego podsumowania konkursu zostaną ogłoszone jego wyniki oraz wręczone nagrody.

 

Organizator zastrzega sobie prawozmian w regulaminie. 

Regulamin konkursu.pdf

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.