Aktualności

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2016r. poz 487/ przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani zostali do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz do wniesienia na rachunek gminy opłaty za korzystanie z zezwoleń w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do dnia 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego.

W myśl art. 18 ust. 12 pkt 5 w/w ustawy nie złożenie oświadczenia o którym mowa w art. 11 ust. 4 lub nie dokonanie opłaty w wysokości określonej w art. 11 ust. 2 i 5 w terminach o których mowa w art. 11 ust.7 skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

Zgodnie z art. 18 ust.13 przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w art.18 ust.12 pkt.5, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Formalności dotyczących naliczenia opłaty należy dokonać w Referacie Spraw Społecznych i Organizacyjnych - parter pokój nr 104 w godzinach pracy Urzędu Gminy. Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu  32 225 75 03 wew. 29.

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.