Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1

SP nr 1

 


loga

Gmina Chełm Śląski zakończyła realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Augusta Kardynała Hlonda w Chełmie Śląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna", Działanie 4.3. "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej", Poddziałanie 4.3.1. "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT".

Projekt obejmował docieplenie stropodachu łącznie z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, ściany zewnętrzne docieplone zostały warstwą styropianu oraz położony został tynk ozdobny oraz wymieniona została cała instalacja centralnego ogrzewania.

Realizacja projektu miała celu poprawę stanu technicznego obiektu, redukcję emisji CO2
oraz PM10 oraz racjonalizację zużycia energii co przyczyniło się m.in. do poprawy stanu środowiska naturalnego, ograniczenia kosztów ogrzewania i utrzymania obiektu oraz poprawy świadomości ekologicznej społeczności lokalnej korzystającej z obiektu w zakresie działań niskoemisyjnych.

  • Wartość projektu: 784 857,44 zł

  • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 600 000,00 zł

 

 

 

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Stowarzyszenie Gmin Górniczych

sgg

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.