Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej

wykaz podmiotów wpisanych do rejestru

Zmiana terminów płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiana terminów płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

od 01 kwietnia 2017 r.

     Urząd Gminy Chełm Śląski informuje, iż zgodnie z uchwałą Nr XXV/157/2017 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z dołu, bez wezwania, za każdy miesiąc kalendarzowy, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca w którym powstało zobowiązanie do uiszczania opłaty.

    Roczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna być wnoszona przez właściciela nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku z góry, w terminie do 30 czerwca każdego roku.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonać przelewem na indywidualny rachunek bankowy, rachunek bankowy Gminy Chełm Śląski albo gotówką w drodze inkasa.

ECO HARMONOGRAM

EKOHARMONOGRAM INFORMACJA

plakat EcoHARMONOGRAM

Informacja

Urząd Gminy Chełm Śląski informuje iż:

a) odpady komunalne z terenu Gminy Chełm Śląski odbiera firma wyłoniona w drodze przetargu tj. konsorcjum:

  • Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. ul. Stadionowa 11, 41-400 Mysłowice;

  • „Master” – Odpady i Energia Sp. z o. o. ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy ( Lider konsorcjum).

b) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Chełmie Śląskim przy ul. Techników ( teren byłej oczyszczalni ścieków) prowadzi firma wyłoniona w przetargu tj. „Master” – Odpady i Energia Sp. z o. o. ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy

PSZOK jest czynny 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 17.00 i w soboty od godziny 9.00 do godziny 13.00. Wyposażenie PSZOKU w pojemniki i kontenery, oraz obsługę, zapewnia przedsiębiorca w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Więcej informacji dotyczących szczegółów funkcjonowania gospodarki odpadami w naszej gminie można znaleźć w biuletynie informacji publicznej w zakładce gospodarka odpadami oraz na głównej stronie urzędu gminy w zakładce gospodarka odpadami.

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.