Powódź w Chełmie Małym

Dzień 17 maja 2010 roku przez wiele lat zostanie zapamiętany przez mieszkańców naszej Gminy, jako początek wielkiej powodzi w Chełmie Małym. Ciągłe deszcze powodowały wprawdzie podnoszenie się stanu Przemszy, ale nikt nie spodziewał się takiej tragedii. Jak w wielu gminach, przez które przepływają rzeki, codziennie monitorowano bieżącą sytuację.Pierwsze informacje o podtopieniach od strony Przemszy zaobserwowano w godzinach południowych. Wody stale przybywało, szczególnie od strony ul. Głogowej. Gdy w szybkim tempie podchodziła do ul. Górnośląskiej w akcję włączyła się Straż Pożarna – nasi ofiarni strażacy z OSP i z Zawodowej Straży z Tychów. W pośpiechu układali worki.z piaskiem ale żywioł okazał się silniejszy. W asfalcie ul. Górnośląskiej powstała ok. 2 metrowa wyrwa, którą płynął rwący potok w kierunku ul. Jasnej. Zaskoczeni mieszkańcy ratowali swój dobytek; co było można, w ogromnym stresie wynosili na wyższe kondygnacje. Wywozili w bezpieczne miejsca samochody, choć jak się potem okazało, wzgórze, które powinno je uchronić też zostało pochłonięte przez wodę i w jednym miejscu zostało zalanych kilkanaście samochodów.Wyłączony prąd, brak ogrzewania w domach, wciąż podnosząca się tafla wody i ogromne przerażenie wśród ewakuowanych mieszkańców – to obraz Małego Chełmu nocą z 17 na 18 maja.

Następny dzień to już szeroka akcja ratunkowa. Na miejsce przybyły kolejne służby – WOPR i 15 żołnierzy, wyposażeni w konieczny sprzęt, głównie łodzie i amfibię. W sumie do dyspozycji były 2 łodzie Straży Pożarnej w Tychach, 2 łodzie WOPR, 1 wojskowa i 1 z Jacht Klubu w Chełmie Śl. oraz wojskowa amfibia. Służyły one do ewakuacji ludzi i dostarczania posiłków tym mieszkańcom, którzy nie zdecydowali się opuścić swoich domów. Do każdego dowożono gorącą herbatę, wrzątek, paczki żywnościowe, wodę i jeden gorący posiłek w ciągu dnia.

W Urzędzie Gminy podejmowano kolejne decyzje w sprawie uruchomienia wszelkiej pomocy dla poszkodowanych, a w całej Gminie rozpoczęła się akcja zbiórki najpotrzebniejszych w tej sytuacji rzeczy – pościeli, koców, środków czystości, rękawic gumowych itp. Parafianie składali też pieniądze w czasie zbiórki ogłoszonej przez naszych Księży. Zorganizowano punkt składania i wydawania tych przedmiotów na posesji P. Kolnych, przy ul. Górnośląskiej 36. W tych dniach okazało się też, że pomoc dla naszej Gminy organizują bliżsi i dalsi sąsiedzi. Wiemy, że w wielu miejscach trwają jeszcze zbiórki i możemy liczyć na dalszą pomoc.

Obecnie, gdy woda zaczyna opadać i możliwe jest wypompowywanie wody z piwnic kolejnych domów, najważniejsze staje się zapewnienie możliwości usuwania zniszczonych mebli i sprzętów oraz dezynfekcji pomieszczeń. W tym celu podstawione są 4 duże kontenery, opróżniane na bieżąco. Zakupiono też karchery do mycia i dezynfekcji, czynione są starania o pozyskanie osuszaczy, a w późniejszym terminie planuje się odkażanie gleby. Stałą, fizyczną pomocą w pracach porządkowych i remontowych służą mieszkańcom pracownicy Gminnej Spółki Komunalnej.

Urząd Gminy stale zapewnia gorące posiłki, (obecnie ok. 100 porcji dziennie), które są wydawane przy ul. Górnośląskiej przy sklepie i kapliczce oraz przy ul. Romera. Wszystkim mieszkańcom przekazywane są też, bardzo ważne informacje przeciwepidemiczne. Nawiązano współpracę z Kuratorium Oświaty w Katowicach, w celu zapewnienia wyjazdu dzieciom z rodzin poszkodowanych, na całkowicie bezpłatną tzw. zieloną szkołę. Siedmioro Dzieci (wszystkie, których rodzice wyrazili taką chęć) wyjechało 28 maja na dwa tygodnie na Mazury. Dzieciom zapewniono prowiant na drogę i kieszonkowe. Już przygotowywane są listy dzieci, które skorzystają z bezpłatnego wyjazdu na wakacje.

Bardzo istotną sprawą jest możliwie najszybsze przekazanie pomocy finansowej wszystkim poszkodowanym. Według kryteriów określonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, po spisaniu specjalnego protokołu, przyznawane są zasiłki z dotacji Wojewody Śląskiego w wysokości do 6 tysięcy zł. Tam gdzie było możliwe wejście do domu, dokonano już takich oględzin i systematycznie przekazywane są właścicielom zasiłki (do 27 maja wypłacono ich 38). Również z budżetu Gminy przygotowywane są środki na ten cel, które zostaną rozdysponowane wśród poszkodowanych. Stale też czynione są starania o pozyskanie środków zewnętrznych - z różnych funduszy, ale też od osób fizycznych. W Gminie uruchomione jest specjalne konto, gdzie można wpłacać dowolne kwoty. Ulotki z tym numerem dostarczono do wielu sklepów, banków i instytucji w okolicznych mniejszych i większych miejscowościach.

W porozumieniu z Wojewodą Śląskim powiat bieruńsko – lędziński przeprowadza ocenę stanu technicznego budynków. Ekspertyzy zostaną wykonane na koszt powiatu. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony jeszcze zalanych domów uruchomiono patrole policji i wojska, które, pracując na dwie zmiany kontrolują zalany teren. Każdy kolejny dzień przynosi nowe problemy i sytuacje, które należy sprawnie rozwiązywać. Wiele osób zaangażowanych jest w tę akcję i wszyscy mają najlepsze zamiary aby umożliwić mieszkańcom jak najszybszy powrót do normalnego życia.

Oczywistym jest, że mieszkańcy Małego Chełmu oczekują teraz szczególnego wsparcia i zaangażowania i mogą na nie liczyć, o czym chce ich zapewnić Wójt Gminy – Stanisław Jagoda w czasie spotkania, w dniu 28 maja br. o godz. 17.00 w Pubie Texas, przy ul. Górnośląskiej.

Dostojna jubilatka

Maria Jochemczyk z Chełmu Śląskiego świętowała swoje 90 urodziny. Z tej okazji dostojną solenizantkę 7 maja odwiedził w domu – z życzeniami i koszem pełnym słodkich wiktuałów – wójt gminy Stanisław Jagoda.

Maria Jochemczyk urodziła się 2 maja 1920 roku w Chełmie Śląskim, tu mieszka przez całe swoje życie. Mąż był kolejarzem. Pani Maria nie pracowała, zajmowała się domem i wychowaniem trzech córek – Anny, Krystyny i Urszuli.

 

 

Solenizantka ma sześcioro wnucząt i sześcioro prawnucząt, razem z nią w domu mieszka teraz wnuk Marek z żoną. Doglądają ją również wszystkie trzy córki, które niedaleko mieszkają – jedna w sąsiednim Imielinie a dwie w Chełmie.

 
Solenizantka jest osobą bardzo sympatyczną, pogodną i zaradną, zdrowie jej dopisuje, nie skarży się na nic. Zawsze dbała o siebie – mówią córki – dobrze się odżywia, zawsze lubiła spacery i wycieczki. Chodziła do klubu emerytów , często brała udział w wyjazdach, głównie w pielgrzymkach, bo mama – jak mówią córki – całe życie była kalwaryjską pątniczką.

Dębowi Mocni mistrzami gminy

Tegoroczny, XIV już, środowiskowy turniej siatkarski o Mistrza Gminy Chełm Śląski, zakończył się zwycięstwem „Dębowych Mocnych”. W ubiegłym roku ten tytuł wywalczyła drużyna GIM team.

Pałeczkę zwycięzców przejęli po ubiegłorocznym GIM team. Puchar najlepszej drużynie wręczył zastępca wójta Leszek Maciejowski a nagrody ufundował Urząd Gminy.

W tegorocznym turnieju zagrała rekordowa ilość drużyn – powiedział główny organizator Grzegorz Zyzak - zgłosiło się 11 drużyn, co jest w porównaniu z ubiegłym rokiem o sześć więcej. Mecze rozgrywano w sali miejscowego Gimnazjum a sędziował Bartosz Kiliański, organizacyjnie i sportowo przygotował imprezę Grzegorz Zyzak, nauczyciel wychowania fizycznego w chełmskiej Szkole Podstawowej nr 2.

W turnieju zagrały drużyny: Promil, UKS Wolny, Kultywator, Nie Ma, Niziołki, Dębowi Mocni, Wilki, OSP, Zakręceni, Absolwent i For Fun.

Zwycięzcą turnieju czyli Mistrzem Gminy Chełm Śląski została drużyna Dębowi Mocni, która zagrała w składzie: Krystian Laskowski, Mateusz Jagucak, Kamil Ślósarczyk, Michał Duraj, Daniel Nowak i Krzysztof Szwedor.

II miejsce - Nie Ma, III – Kultywator i IV - UKS Wolny, który w ubiegłym roku był wicemistrzem Gminy.

 

Jubileuszowe Kopciowiczanki

,,Niech wasze głosy idą pod niebiosy…”.. takie i inne, równie szczere życzenia usłyszały kobiety z zespołu regionalnego Kopciowiczanki z okazji jubileuszu.

Zespół regionalny “Kopciowiczanki” obchodził bowiem wspaniały jubileusz 45 lecia szerzenia kultury regionalnej w gminie.

Z tej okazji, w intencji samych jubilatek tych obecnych i tych, które kiedyś w zespole śpiewały oraz ich rodzin, w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej odprawiona została msza jubileuszowa.

Po mszy jubilatki zaprosiły swoich gości do sali gminnej świetlicy środowiskowej na biesiadę regionalną.

Do biesiadnego stołu zaprosiły wójta Stanisława Jagodę, który – jak sam przyznał – czterdzieści lat temu też w tym zespole śpiewał a teraz miał okazję złożyć paniom życzenia kolejnych twórczych lat na gminnej, folklorystycznej scenie.

Życzenia Kopciowiczankom złożył również przewodniczący RG Jan Ochmański, dyrektorki gminnych placówek oświaty oraz zaproszone zespoły – Chełmioki, Podlesianki i parafialny chór chełmski.

Założycielką zespołu przed 45 laty była – obecnie 94 letnia już - Maria Polko, dla której praca z zespołem to nie tylko wieloletnie hobby, entuzjastyczny zapał ale to przede wszystkim 45 lat własnego życia, które temu zespołowi poświęciła.

Założyła zespół z kilkoma kobietami, początkowo było ich mało, potem stopniowo przybywało śpiewaków, mieli nawet orkiestrę. Przez lata z zespołu ubywało, bo młodzi nie bardzo garną się do śpiewu. Zostało kilka kobiet, które od lat śpiewają w tym zespole, doszło też parę nowych osób. Obecny skład zespołu to : Jadwiga Polko, Jadwiga Palka, Wanda Goj, Helena Madeja, Irena Skrzypulec, Zofia Grudniok, Barbara Grudniok, Marta Gajda, Lucja Pitera, Irena Domańska, Gabriela Stasiowska i Barbara Stasiowska. Szefową zespołu jest obecnie Jadwiga Palka.

Zespół powstał w maju 1965 roku, kiedyś było tu Towarzystwo Młodych Polek, śpiewali, odgrywali teatrzyki, ale tę działalność przerwała wojna. Po wojnie działało Koło Gospodyń Wiejskich. Brakowało kopciowickim kobietom tych stowarzyszeń, postanowiły założyć zespół, który, dzięki zaangażowaniu i sile woli pani Polkowej, działa do dzisiaj, nieprzerwanie od 45 lat.

Złote pary

W urzędzie Gminy w Chełmie Śląskim trzy pary małżeńskie świętowały jubileusz "złotych godów" i otrzymały medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez prezydenta RP.

Jubilatom - Róży i Henrykowi Mendrela, Pawłowi i Janinie Głos oraz Pawłowi i Annie Jankowic – te medale pamiątkowe za 50 lat wspólnego życia wręczył wójt Stanisław Jagoda życząc w imieniu swoim i Gminy kolejnych wspólnych, dobrych lat i doczekania następnej ślubnej rocznicy - " diamentowych godów". Jubilaci zostali – tradycyjnie - zaproszeni do sali sesyjnej na kawę i śląski kołocz. Przy poczęstunku mogli porozmawiać z sobą, z wójtem gminy , ale też powspominać swój ślub sprzed pół wieku, który brali w Chełmie Śląskim w 1959 roku.

Małżonkowie jubilaci zakończyli już pracę zawodową, wychowali dzieci, doczekali się wnuków a nierzadko i prawnuków, teraz otoczeni najbliższymi spędzają spokojnie jesień życia.

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.