Zaproszenie na XXXI sesję

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXXI sesję

która odbędzie się w dniu 09 maja br. o godz.15.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXIX sesji z dnia 11.04.2017 r.

4. Zatwierdzenie protokołu z XXX sesji z dnia 24.04.2017 r.

5. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2017 rok

b. wyrażenia zgody na zawarcie na okres od 1 czerwca 2017r. do dnia 31 maja 2020r. kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

c. wyrażenia zgody na zawarcie na okres od 1 sierpnia 2017r. do dnia 31 lipca 2020r. kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

d. wyrażenia opinii w sprawie wejścia Gminy Chełm Śląski w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art.1 ust.2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim

6. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Plewnia

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.