Aneks

zwartek, 22 Grudzień 2011 10:03

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

Gmina Chełm Śląski podpisała w dniu 1 września 2011r. aneks nr 2 do umowy

o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Chełm Śląski – etap C”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet V Środowisko Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa.

Wartość umowy ogółem (całkowita wartość projektu): 13 039 054,90 zł

Wydatki kwalifikowane: 12 377 788,21 zł

Dofinansowanie: 10 521 119,97 zł

Aneks podpisano w związku ze zmianą zakresu rzeczowego i finansowego projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Kanalizacja- etap C

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

Kontynuowane są prace związane z Budową kanalizacji sanitarnej
dla Gminy Chełm Śląski ETAP „C”.

Obecny zakres prac obejmuje obszar Małego Chełmu. Jest to między innymi: budowa przepompowni PT 4, budowa sieci grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej, zagospodarowanie przepompowni P6.

Trwają prace odtworzeniowe dróg dla całego zakresu inwestycji, są to ulice: Zakole, Zgody, Miodowa, Osada, Karłowicza, Kurpińskiego, Jasna, Romera, Gamrot, Sadowa, Boczna Chełmska, Górnośląska, Boczna Górnośląska.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Budowa Kanalizacji- etap C

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Budowa kanalizacji sanitarnej

dla Gminy Chełm Śląski – etap C

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2007-2013

 

Gmina Chełm Śląski realizuje projekt dofinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V.

Środowisko Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

 

Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Chełm Śląski
- etap C w rejonie Kopciowic i Małego Chełmu. Inwestycja realizowana będzie w latach 2010-2011.

Projekt jest kontynuacją przedsięwzięcia mającego za zadanie uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

na terenie całej gminy. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2010r. Do czerwca 2011r. wybudowanych

zostało ok. 15,3 km sieci w tym, ok. 2,4 km sieci grawitacyjnej, ok. 4,5 km sieci ciśnieniowej
oraz ok. 8,4 km sieci podciśnieniowej. Wybudowana została przepompownia PT3 zlokalizowana

w rejonie ul. Karłowicza oraz przepompownia P6.1 zlokalizowana w rejonie ul. Gamrot.

W obydwu przepompowniach trwają roboty wykończeniowe i rozruchowe.
W najbliższym czasie ruszą prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej
w Małym Chełmie.

 

Gmina Chełm Śląski uzyskała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych,

resztę stanowią środki własne pochodzące z budżetu gminy.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Pracownia Komputerowa

Piątek, 04 Marzec 2011 08:38

W 2007 roku Gimnazjum w Chełmie Śląskim, otrzymało nową siedzibę komputerową współfinansowaną przez Unię Europejską - " Pracownia Komputerowa dla Szkół". Nowa sala informatyczna posiada 10 komputerów uczniowskich, serwer, laptop oraz projektor multimedialny.

Zakończono prace na ul. Górnośląskiej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Przebudowa ul. Górnośląskiej w Chełmie Śląskim
wraz z budową chodnika i odwodnieniem

 

Beneficjent: Gmina Chełm Śląski

Gmina Chełm Śląski zakończyła realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

W ramach projektu wykonano następujące prace:

  • przebudowano nawierzchnię drogi na długości 0,89 km oraz zwiększono nośność drogi do 100kN/oś;

  • wybudowano trzy zatoki autobusowe;

  • wybudowano chodnik o długości 0,59 km;

  • wybudowano kanalizację deszczową o długości 0,50 km.

Realizacja inwestycji wpłynęła m.in. na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego
oraz skrócił się czas przejazdu samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych. Zmniejszyła się uciążliwość spowodowana hałasem oraz zmniejszyła się emisja zanieczyszczeń. Poza tym udrożniona została lokalna sieć drogowa.

Całkowity koszt zadania: 1,8 mln złotych.

Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 uzyskano dofinansowanie w wysokości 1,5 mln złotych.

 

Wykonawcąinwestycji była firmaDROGRÓD Szymon Tetla ul. Męczenników Oświęcimskich 37A z Ćwiklic. Nadzór inwestorskiprowadziła firmaDJE ENGINEERING ul. Traugutta 15/6 z Gliwic, natomiastprojekt oraz nadzór autorskiprowadziłPan Bronisław Waluga Projektowanie Konstrukcyjno-Inżynieryjne ul. Niedurnego 30 z Rudy Śląskiej.

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Biznes.gov.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.