Aktualności

Nabór na Rachmistrzów

Urząd Gminy Chełm Śląski ogłasza nabór na Rachmistrzów w Powszechnym Spisie Rolnym wszelkie informacje na temat naboru tutaj

Obwieszczenie Starosty Bieruńsko Lędzińskiego

 

Konkurs literacki pt. " Jestem dumnny z Chełmu Ślaskiego"

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

DLA UCZNIÓW KLAS IV i V SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Organizator

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Chełm Śląski.

Cele konkursu

  • Uświetnienie obchodów 15 rocznicy samorządności Gminy Chełm Śl.,

  • Popularyzacja wiedzy o historii i obecnym funkcjonowaniu Gminy Chełm Śl. wśród dzieci i młodzieży,

  • Uwrażliwienie uczniów i nauczycieli na tematykę związaną z samorządnością naszej Gminy,

  • Kształtowanie pozytywnego wizerunku naszej Gminy w środowisku lokalnym, powiecie, województwie i w skali kraju,

  • Rozwijanie u dzieci wszechstronnych uzdolnień literackich.

Temat konkursu:

JESTEM DUMNY Z CHEŁMU ŚLĄSKIEGO.

Najpiękniejsze miejsce na mapie – mój Chełm”

Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od wykonawcy pracy.

Uczestnicy:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV i V Szkół Podstawowych z terenu Gminy Chełm Śl.

Zasady uczestnictwa

1. Uczestnicy konkursu wykonują indywidualnie jedną pracę literacką w języku polskim, w formie opowiadania /wypracowania/, w wersji drukowanej oraz elektronicznej na płycie CD.

2. Objętość pracy konkursowej nie powinna przekraczać trzech stron formatu A4(bez strony tytułowej) - czcionka Times New Roman lub Arial rozmiar 12, odstępy między wierszami 1,5.

3. Praca literacka ucznia musi być pracą samodzielną, wcześniej nie publikowaną

4. Karta tytułowa powinna zawierać:

  • tytuł pracy,

  • imię i nazwisko autora,

  • klasę i szkołę,

  • potwierdzenie rodziców lub opiekunów : „wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ……/imię i nazwisko/………………… w konkursie literackim..…data…, /czytelny podpis/………

5. Termin dostarczenia prac do Gminnego Zespołu Oświaty w Chełmie Śl. ul. Techników 25 – do 4 czerwca 2010r.

Ocena prac:

1. Prace oceni komisja powołana przez Wójta Gminy Chełm Śl.

2. Dla autorów najlepszych prac przewidziano ciekawe nagrody.

3. Ogłoszenie wyników będzie opublikowane na stronie internetowej Gminy: www.chelmsl.pl w zakładce komunikaty- ogłoszenia.

4. Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie przekazana do Szkół Podstawowych i na stronie internetowej Gminy.

Przystępując do konkursu autorzy przekazują swoje prace na własność organizatorowi konkursu, który może je wykorzystać w materiałach, publikacjach i artykułach promujących Gminę Chełm Śl.

STAROSTWO POWIATOWE

Obywatel

 

CEIDG

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.